برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهاي بهداشتي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان زير 25 سال زندان قزل حصار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه در زندان در تمام نقاط جهان يكي از كانونهاي مسلم تمركز HIV است، اين موضوع بايد مورد توجه جدي قرار گيرد چرا كه زندانيان دوره‌هاي حبس كوتاه مدت داشته و دوباره به جامعه باز مي گردند، در واقع زندانيان نه تنها خود در معرض عفونت HIV هستند بلكه به عنوان يك مخزن براي شروع و گسترش HIV در جامعه قلمداد مي‌شوند.
پژوهش
حاضر يك مطالعه نيمه تجربي است كه با هدف ارزشيابي تاثير برنامه آموزش بهداشت بر روي رفتارهاي بهداشتي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان زير 25 سال زندان حصار تهران انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش 50 زنداني معتاد مي‌باشد كه مورد بررسي قرار گرفتند.
روشها: ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد كه در چهار بخش مشخصات دموگرافيكي، آگاهي، نگرش و عملكرد تنظيم گرديده و بعد از سنجش اعتبار و اعتماد علمي آن مورد استفاده قرار گرفت. در اين مطالعه ابتدا ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد واحدهاي مورد پژوهش نسبت به بيماري ايدز مورد بررسي قرار گرفت. سپس نيازهاي آموزشي آنان مشخص و برنامه آموزشي تدوين گرديد. براي ارائه محتواي آموزشي از روشهاي سخنراني، بحث گروهي، چهره به چهره، پرسش، پوستر، جزوه آموزشي، پمفلت و فيلم ويدئويي استفاده شد. براي بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي، 2 ماه پس از اجراي برنامه آموزشي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد واحدهاي مورد پژوهش پرسشنامه دوم تعيين و با اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه اول مقايسه گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار پارامتري و غير پارامتري تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج اين پژوهش نشان داد كه 22 درصد از زندانيان مورد مطالعه در زندان تزريق مواد مخدر، 8 درصد تماس جنسي، 38 درصد تيغ ماشين اصلاح مشترك و 6 درصد خالكوبي داشتند، همچنين 82 درصد شاهد تزريق مواد مخدر و 48 درصد شاهد تماس جنسي بوده‌اند.
بحث: تحليل يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد واحدهاي مورد پژوهش قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي تفاوت معني داري وجود دارد. به طوري كه ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و عملكرد قبل از آموزش به ترتيب 9/15، 21 و 9/2 بود كه پس از آموزش به ترتيب 25.2،29.5،و 6.1 افزايش يافت. به عبارت ديگر برنامه آموزش بهداشت در ارتقاء سطح آگاهي، تغيير يا ايجاد نگرش مثبت و همچنين عملكرد مناسب در افراد مورد مطالعه بوده است. (p<0.001)

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، م.، و نیکنامی، ش.، و حیدرنیا، ع.، و رمضان خانی، ع. (1382). بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ایدز در زندانیان زیر 25 سال زندان قزل حصار تهران. پژوهش در علوم پزشکی, 8(3), 53-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=579Vancouver : کپی

کریمی محمود، نیکنامی شمس الدین، حیدرنیا علیرضا، رمضان خانی علی. بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ایدز در زندانیان زیر 25 سال زندان قزل حصار تهران. پژوهش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2021May08];8(3):53-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=579IEEE : کپی

کریمی، م.، نیکنامی، ش.، حیدرنیا، ع.، رمضان خانی، ع.، 1382. بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ایدز در زندانیان زیر 25 سال زندان قزل حصار تهران. پژوهش در علوم پزشکی, [online] 8(3), pp.53-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=579. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی