5 SID.ir | ارتباط استعمال سيگار و ساير مواد مخدر در دانش آموزان و دانشجويان با والدين آنها

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارتباط استعمال سيگار و ساير مواد مخدر در دانش آموزان و دانشجويان با والدين آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم رفتاری و مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: وابستگي و سوء مصرف مواد دخاني و ساير مواد مخدر، يكي از شايعترين اختلالات روانپزشكي در رده سني نوجوانان و جوانان است. تنها 5/4 ميليون مرگ سالانه در حال حاضر در اثر استعمال سيگار جاي تامل دارد. شناخت عوامل زمينه‌ اي قابل تغيير در اين رابطه اهميت زيادي دارد. از آنجا كه والدين يكي از عوامل موثر مستقيم و يا غير مستقيم در گرايش به اعتياد هستند. بررسي چگونگي رابطه اعتياد و سوء مصرف والدين و فرزندان در قشر تحصيل كرده جوان و نوجوان مي‌تواند تاثير خانواده‌ها در گرايش به مواد را روشن تر سازد.
روشها: در 4 بررسي انجام شده در تابستان 1377 روي 883 نفر آزمودني در بين دانشجويان پسر دانشكده پزشكي، دانشكده تربيت بدني، دانشكده هنر پرديس و دانش آموزان سال آخر دبيرستان يك پرسشنامه اعتياد اعتبار سازي، طراحي و سپس توسط آزمودني ها تكميل و پاسخ ها از طريق صندوقهايي در محل مطاله جمع‌اوري گرديد. آمارگيري بصورت سرشماري در چهار خوشه انتخاب شده انجام شد. حيطه سوالات نوع مواد مصرفي، مقدار مصرف، سن شروع، وضعيت والدين و نحوه آشنايي بود كه در نرم افزار SPSS 9 و با آزمون كاي دو و مك ‌نمار تحليل و گزارش شد.
نتايج: در اين بررسي درصد سابقه اسعمال دخانيات و ساير موا مخدر در دانشكده پزشكي به ترتيب، 9/34 درصد و8/21 درصد، دانشكده پرديس 8/38 و6/16 درصد، دانشكده تربيت بدني 2/21 و 6/15 درصد و دانش آموزان پسر شهرستان نجف آباد 2/4 و 7/5 درصد بود. استعمال دخانيات و ساير مواد مخدر در خانواده آزمودني ها در دانشكده پزشكي 7/44 درصد و 7/17 درصد، در دانشكده پرديس 41.7 درصد و 5/26 درصد، در دانشكده تربيت بدني 3/31 درصد و 6/10 درصد و در دانش آموزان سال آخر دبيرستان 36 درصد و 30 درصد بود. رابطه استعمال مواد در والدين و فرزندان از نظر آماري در هر يك از چهار بررسي فوق معني‌دار بود.
بحث: در هر 4 گروه مورد بررسي ارتباط معني داري بين استعمال سيگار و مصرف ساير مواد در والدين و فرزندان بدست آمد. در ساير بررسي ها فرزندان والدين معتاد سايكوپاتولوژي بيشتري داشتند. همچنين در بررسي هاي مشابه نيز تا 63% والدين افراد معتاد خود اعتياد داشتند. مقايسه يافته هاي مشابه اهميت توجه به كانون خانواده را در اصلاح اعتياد در جامعه مورد تاكيد قرار مي دهد، مي‌توان فرزندان افراد معتاد را بعنوان يك گروه هدف اساسي و مهم در برنامه هاي پيشگيري وارد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 649
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی