5 SID.ir | بررسي اثر استقرار بسترهاي مصنوعي بر رشد و بازماندگي بچه ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus, H.Milne Edward, 1837)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر استقرار بسترهاي مصنوعي بر رشد و بازماندگي بچه ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus, H.Milne Edward, 1837)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس نور
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي اثر استقرار بسترهاي مصنوعي بر روي رشد و بازماندگي بچه ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus, H.Milne Edward, 1837)  در پنج سطح شامل صفر (تيمار شاهد بدون افزايش بستر مصنوعي) 20، 40، 60، 80 درصد افزايش بستر مصنوعي با سه تكرار به صورت طرح كاملا تصادفي انجام پذيرفت. بچه ميگوهاي سفيد هندي 35 روزه (PL35)  با ميانگين وزن 0.02 ± 0.42 گرم به مدت 90 روز در مخازن 4 تني، با تراكم 157 عدد در هر مخزن معادل 30 عدد در متر مربع، پرورش يافتند. در اين آزمايش شاخصهاي رشد و بازماندگي بچه ميگوها در تيمارهاي مختلف در دوره پرورش بررسي شدند. نتايج بدست آمده نشان داد كه افزايش بستر مصنوعي بر برخي شاخصهاي رشد بچه ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicu)  داراي اثر معني دار بود (P<0.05). بيشترين ميانگين افزايش وزن بدن، بالاترين ميانگين وزن نهايي بدن بچه ميگوها، ميانگين ضريب رشد ويژه (SGR)، ميانگين توليد و همچنين كمترين ميزان ميانگين ضريب تبديل غذايي (FCR) در تيمار 40 درصد افزايش بستر مصنوعي بدست آمد. همچنين نتايج نشان داد كه افزايش بستر مصنوعي اثر معني داري بر شاخص افزايش طول كاراپاس انتهايي و بازماندگي نداشت (P>0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی