برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1383 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 160 تا صفحه 167 .
 
عنوان مقاله: 

اثر امواج الكترومغناطيس بر رشد و توليد توكسين كلستريديوم ديفيسيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشکده پزشکی،
 
چکیده: 
هدف: كلستريديوم ديفيسيل (Closrtidium Difficile) عامل اتيولوژيك عفونتهاي متعدد از جمله كوليت با غشاي كاذب (Pseudomembranous Colitis) است كه اغلب با مصرف آنتي‌بيوتيكها ايجاد مي‌گردد. با اين حال، موارد بسياري نيز بدون دخالت آنتي‌بيوتيكها گزارش شده است. همچنين اين باكتري يكي از عوامل مهم عفونتيهاي بيمارستاني است و به خاطر ايجاد مقاومت به انواع آنتي‌بيوتيكها مشكلات فراواني را ايجاد كرده است. از اين رو، دست امر پيشگيري و كنترل عفونتهاي ناشي از Closrtidium Difficile به ويژه كوليت با غشاي كاذب جلوگيري نمايد.
از آنجا كه اثرات بيولوژيك پرتوهاي يونيزان بر سلولهاي زنده از جمله سلولهاي رويشي باكتريهاي به طور دقيق مشخص نشده است. لذا تحقيق و بررسي در اين خصوص بسيار حائز اهميت است. بنابراين، تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر پرتوهاي Short-Wave و Macro-Wave بر رشد و توليد توكسين از كلستريديوم ديفيسيل طراحي و انجام شد.
در اين تحقيق از دو سويه Closrtidium Difficile يكي توكسي‌ژن و ديگري غير توكسي‌ژن استفاده گرديد. ابتدا از هر كدام به طور جداگانه كشت اوليه تهيه شد پس از آن در شيشه‌هاي 50 اونسي، 20 ميلي‌ليتر محيط كشت وارد كرده و استريل گرديد. سپس با كشت اوليه به نسبت 2 درصد تلقيح و به مدت 24 ساعت در شرايط بي‌هوازي و دماي 37 درجه سانتيگراد گرمخانه‌گذاري شدند. پس از آن در زمانهاي مختلف تحت تابش مستقيم پرتوهاي Macro-Wave و Short-Wave قرار گرفتند. همه محيطهاي اشعه ديده و نيز كنترل (محيط اشعه نديده) به مدت 4 روز گرمخانه‌گذاري شدند و پس از آن ميزان رشد، توليد پروتئين و توكسيسيتي بررسي شدند. رشد باكتري با شمارش تعداد كلني، مقدار پروتئين با روش براد فورد و توكسيسيتي با استفاده از كشت سلولي رده BK و لوپ گره شده شده ورده خرگوش انجام شد.
نتايج نشان داد، اثر تابش پرتوهاي Macro-Wave باعث حذف فعاليت سمي عصاره كشت مي‌گردد. به عبارت ديگر بر توليد توكسين اثر كرده و مانع از توليد توكسين شده است. در حالي كه اسپورولاسيون را تحريك نموده و باعث مي‌شود پساز 10 ساعت گرمخانه‌گذاري همه سلولها به اسپور تبديل شوند.
همچنين نتايج بررسي اثر پرتوهاي Shore-Wave بر رشد و توليد توكسين از Closrtidium Difficile نشان داد، تابش مستقيم به اين پرتو به مدت 30 تا 60 دقيقه باعث افزايش پايدار توليد توكسين به ميزان 2 برابر مي‌گردد. افزون بر اين، تابش مستقيم پرتوهاي Short-Wave به كشت 24 ساعته سويه غيرتوكسي‌ژن Closrtidium Difficile باعث تحريك توليد پايدار توكسين گردد.
در هر حال، يافته‌هاي اين تحقيق مويد آن است كه پروهاي Macro-Wave باعث حذف توليد توكسين از Closrtidium Difficile شده اما توليد اسپور را القا مي‌نمايد. در حالي كه اثر پرتوهاي Short-Wave بر سويه توكسي‌ژن، توليد توكسين را القا كرده و آن را به سويه توكسي‌ژن تبديل نموده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 230
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی