برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1383 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 144 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي و تخليص مجموعه آنتي ژني 85 از مايكوباكتريوم بويس (BCG) و ارزيابي پروليفراسيون سلولي عليه آن در محيط كشت سلولي خون تام (Whole Blood)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* لاهیجان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گروه میکروب‌شناسی
 
چکیده: 

هدف: جداسازي و تخليص مجموعه آنتي ژني 85 از مايع كشت باكتري (Culture Filtrate) و بررسي پروليفراسيون سلولي عليه آن در محيط كشت سلولي خون تام (WB- Whole Blood) افراد سالم با تست توبركولين مثبت و منفي.
مواد و روشها: مجموعه آنتي ژني 85 پس از عبور مايع حاصل از كشت ميكروبي مايكوباكتريوم بويس
(BCG) از ستون هاي كروماتوگرافي فنيل سفاروز، DEAE- سفاسل و سوپردكس 75 خالص گرديد. سپس جهت تاييد خالص سازي و حضور آنتي ژن اختصاصي 85 از الكتروفورز پروتئين بر روي ژل پلي اكريل آميد وايمونوبلاتينگ استفاده گرديد. در مرحله بعد با استفاده از روش كشت سلولي خون تام پروليفراسيون سلولي (از طريق اندازه گيري ميزان جذب تيميدين راديواكتيو) بر روي سلولهاي حاصل از 25 نفر افراد سالم با تست توبركولين مثبت و25 نفر افراد سالم با تست توبركولين منفي عليه آنتي ژن 85، PPD و ميتوژن محرك لنفوسيت هاي (Phytohemagglutinin=PHA) T مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: مجموعه آنتي ژني 85 با وزن مولكولي 32-30 كيلو دالتون در الكتروفورز پروتئين بر روي ژل پلي اكريل آميد شناسايي شد. از سوي ديگر اين پروتئين در ايمونوبلاتينگ يك واكنش قوي با آنتي مونوكلونال از خود نشان داد. پاسخ پروليفراسيون سلولي به آنتي ژن 85 در افراد سالم با تست توبركولين مثبت به طور معني داري بيشتر از افراد سالم با تست توبركولين منفي بود
(P<0.001). همچنين 88 درصد (25/22) افراد سالم با تست توبركولين مثبت نسبت به اين آنتي ژن پاسخ داده اند.
نتيجه گيري: پاسخ پروليفراسيون سلولي به مجموعه آنتي ژن 85 به طور معني داري در افراد سالم با تست توبركولين مثبت در مقايسه به افراد سالم با تست توبركولين منفي متفاوت بوده كه اين موضوع مي تواند نشانگر نقش حفاظتي اين آنتي ژن عليه عفونت ناشي از مايكوباكتريوم توبركلوزيس باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نیکوکار، ا.، و کمالی سروستانی، ا.، و هایگن، ک.، و کجباف، م.، و مکوندی، م.، و فرج زاده شیخ، ا.، و مصطفایی، ع. (1383). جداسازی و تخلیص مجموعه آنتی ژنی 85 از مایکوباکتریوم بویس (BCG) و ارزیابی پرولیفراسیون سلولی علیه آن در محیط کشت سلولی خون تام (Whole Blood). یاخته, 6(23), 144-151. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5729Vancouver : کپی

نیکوکار ایرج، کمالی سروستانی اسکندر، هایگن کریس، کجباف محمدجواد، مکوندی منوچهر، فرج زاده شیخ احمد، مصطفایی علی. جداسازی و تخلیص مجموعه آنتی ژنی 85 از مایکوباکتریوم بویس (BCG) و ارزیابی پرولیفراسیون سلولی علیه آن در محیط کشت سلولی خون تام (Whole Blood). یاخته. 1383 [cited 2021April14];6(23):144-151. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5729IEEE : کپی

نیکوکار، ا.، کمالی سروستانی، ا.، هایگن، ک.، کجباف، م.، مکوندی، م.، فرج زاده شیخ، ا.، مصطفایی، ع.، 1383. جداسازی و تخلیص مجموعه آنتی ژنی 85 از مایکوباکتریوم بویس (BCG) و ارزیابی پرولیفراسیون سلولی علیه آن در محیط کشت سلولی خون تام (Whole Blood). یاخته, [online] 6(23), pp.144-151. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5729>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی