برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 54 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همه گيرشناسي حوادث و سوانح خانگي در جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي شهرستان شهركرد، 1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 
چکیده: 

در اين مطالعه 1302 نفر از جمعيت تحت پوشش مراکز بهداشتي - درماني شهري و روستايي شهرستان شهرکرد که به علت حوادث و سوانح خانگي به مراکز بهداشتي - درماني شهري و روستاي و اورژانس بيمارستان مراجعه نموده اند، مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق حوادث و سوانح خانگي به منظور شناسايي گروه هاي آسيب پذير، شايع ترين علت حادثه، شايع ترين نوع حادثه وضعيت اپيدميو لژيک و اتيولوژيک حوادث و سوانح بر حسب سن، علت حادثه، نوع حادثه يا صدمه، عضو آسيب ديده، منطقه جغرافيايي، محل وقوع حادثه، واحد خدمت دهنده، نتيجه حادثه و ارتباط بين عوامل دموگرافيک و علت و نوع حوادث مورد مطالعه قرا گرفته است. در اين مطالعه 610 نفر زن و 692 نفر مرد مراجعه کننده به مراکز مذکور با استفاده از فرم ثبت اطلاعات بررسي شدند. نمونه گيري به روش غير احتمالي آسان صورت گرفته و کليه افراد حادثه ديده مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني مورد بررسي قرار گرفتند. اين تحقيق به روش گذشته نگر مقطعي توصيفي و تحليلي صورت گرفت. نتايج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد 0.36% از کل جمعيت مناطق شهري و روستايي شهرستان شهرکرد دچار حادثه گرديده اند، که از اين تعداد 0.17% مونث و 0.19% مذکر بودند. شايع ترين حادثه خانگي بر حسب علت حادثه در گروه مورد مطالعه برخورد با اشياي نوک تيز با 41.1 درصد، مايعات داغ با 28.3% و زمين خوردن با 16.9 درصد گزارش گرديده است. شايع ترين حادثه خانگي برحسب نوع حادثه در گروه مورد مطالعه بريدگي با 49.7 درصد و سوختگي با 32.86 درصد گزارش شده است. همچنين نتايج نشان داد ارتباط معني داري بين سن، جنس و منطقه جغرافيايي با علت حادثه و نوع حادثه و عضو آسيب ديده وجود دارد و آسيب پذيرترين گروه سني، گروه سني 0-14 سال و 24-15 سال بوده اند. علاوه بر اين نتايج نشان داد بين جنس و علت حادثه و جنس و نوع حادثه ارتباط معني داري وجود دارد بدين صورت که زنان به جز در موارد تماس با مايعات داغ کمتر از مردان دچار آسيب شده اند و سوختگي به طور معني داري براي زنان بيشتر رخ داده است. بريدگي و زخم و له شدن و شکستگي با جنس مردان ارتباط معني داري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروی، ش.، و غفاری، م. (1382). بررسی همه گیرشناسی حوادث و سوانح خانگی در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان شهرکرد, 1378 . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 5(2), 54-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5709Vancouver : کپی

خسروی شمس علی، غفاری مهین. بررسی همه گیرشناسی حوادث و سوانح خانگی در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان شهرکرد, 1378 . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1382 [cited 2021June25];5(2):54-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5709IEEE : کپی

خسروی، ش.، غفاری، م.، 1382. بررسی همه گیرشناسی حوادث و سوانح خانگی در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان شهرکرد, 1378 . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 5(2), pp.54-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5709. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی