برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 16 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دو روش آموزشي اساتيد راهنما بر رضامندي دانشجويان از راهنمايي تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی
 
چکیده: 

دانشجويان دانشگاه ها در طي تحصيل خود براي توانمندي، موفقيت و پيشگيري از مشکلات تحصيلي نيازمند مشاوره راهنمايي تحصيلي مي باشند. دانشگاه ها موظف اند نياز دانشجويان را در اين خصوص برطرف نمايند. با توجه به تحقيقات انجام شده دانشجويان از اقدامات اساتيد راهنماي خود رضايت نداشته اند. لذا، اين تحقيق به منظور مقايسه تاثير دو روش آموزشي در جهت افزايش توان ارائه مشاوره و راهنمايي اساتيد راهنما در نتيجه رضايت دانشجويان از راهنمايي و مشاوره آنها به عمل آمد. در اين مطالعه 72 استاد راهنما در پيش آزمون (قبل از آموزش) و 87 استاد راهنما در آموزش شرکت نمودند. شرکت کنندگان درآموزش به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم گرديدند. گروه اول (n=43) در کارگاه آموزش يک روزه شرکت نمودند. گروه دوم (n=44) فقط موارد آموزشي براي خودآموزي دريافت نمودند. رضامندي دانشجويان از ارائه مشاوره و راهنمايي اساتيد خود قبل از آموزش تعداد 445 دانشجو و پس از آموزش به تعداد 961 دانشجو در سه گروه (گروه اول، داراي اساتيد راهنماي شرکت کننده در کارگاه، گروه دوم، داراي اساتيد راهنماي دريافت کننده مواد آموزشي و گروه سوم، داراي اساتيد راهنمايي بدون عملکرد يا مداخله در ارائه مشاوره و راهنمايي) توسط پرسشنامه اي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد اختلاف معني داري بين رضامندي دانشجويان گروه پيش آزمون (Xbar=10.82, SD=25.52)، گروهي که اساتيد آنها در گروه اول بودند (Xbar=29.28 ,SD=9.13)، گروهي که اساتيد راهنماي آنها در گروه دوم (Xbar= 24.65, SD=8.61)  قرار گرفتند و گروهي که اساتيد آنها خدمات مشاوره و راهنمايي ارائه ننموده (پس آزمون بدون مداخله) (Xbar= 16.98, SD= 8.04) موجود بوده است (P<0.05). اضافه مي گردد دانشجويان گروه سوم که استاد راهنماي فعال نداشتند، داراي نارضايتي قابل توجهي نسبت به گروه پيش آزمون بودند. بين ميزان رضامندي دانشجويان در مقاطع تحصيلي علوم پايه و فيزيوپاتولوژي رشته پزشکي، کارآموزي و کارورزي رشته پزشکي و کارداني در گروه پيش آزمون با گروه پس آزمون اختلاف معني داري مشاهده گرديد(P<0.05) . اين مطالعه نشان داد که رضايت دانشجويان از اساتيد راهنماي خود بستگي به توان بيشتر اساتيد راهنما دارد. اجراي برنامه آموزشي با روش کارگاهي نسبت به روش در اختيار داشتن مواد آموزشي باعث يادگيري فعال و مهارت هاي لازم اساتيد در جهت رضايت دانشجويان مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هزاوه ای، س.، و هزاوه ای، س. (1382). مقایسه تاثیر دو روش آموزشی اساتید راهنما بر رضامندی دانشجویان از راهنمایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 5(2), 16-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5704Vancouver : کپی

هزاوه ای سیدمحمدمهدی، هزاوه ای سیدمحمدمهدی. مقایسه تاثیر دو روش آموزشی اساتید راهنما بر رضامندی دانشجویان از راهنمایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1382 [cited 2021June12];5(2):16-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5704IEEE : کپی

هزاوه ای، س.، هزاوه ای، س.، 1382. مقایسه تاثیر دو روش آموزشی اساتید راهنما بر رضامندی دانشجویان از راهنمایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 5(2), pp.16-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5704. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی