3 SID.ir | بررسي تاثير رفتار درماني شناختي بر روش هاي مقابله اي دانشجويان غير پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير رفتار درماني شناختي بر روش هاي مقابله اي دانشجويان غير پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، رحمتیه
 
چکیده: 

در جهان امروز استرس مساله بزرگي به شمار مي رود و به عنوان يک پديده روانشناختي از عوامل مهم در بروز و استمرار بسياري از بيماري هاي جسمي و اختلالات رواني است. ديدگاه هاي جديد در مورد استرس به جاي تمرکز بر ماهيت استرس به نقش منابع روانشناختي فرد در روياروئي با عوامل فشارزا تاکيد دارند. از اين رو در سال هاي اخير توجه به منابع استرس و راهبردهاي مقابله با آن در گروه هاي مختلف مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. زيرا بکار گرفتن راهبردهاي مقابله اي موثر نقش مهمي در کاهش استرس داشته است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير رفتار درماني شناختي بر مکانيسم هاي مقابله اي دانشجويان غير پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به صورت يک مطالعه تجربي دو مرحله اي صورت گرفته است. نمونه پژوهش 60 نفر از دانشجويان غير پزشکي (پرستاري، مامايي، هوشبري، اتاق عمل، بهداشت خانواده، بهداشت محيط، راديولوژي و علوم آزمايشگاهي) دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد بودند که روش هاي مقابله اي غير موثرداشتند و به دو گروه 30 نفره مورد و شاهد تقسيم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مقابله اي بيلينگز و موس، پرسشنامه متغيرها و رفتار درماني شناختي (Cognitive Behaviour Therapy = CBT) بود که در 8 جلسه دو ساعته بر روي گروه مورد اجرا گرديد. روش آماري مورد استفاده تي زوج و تي مستقل بود. نتايج نشان داده است که رفتار درماني شناختي بر بکارگيري واکنش هاي مقابل اي کارآمد (روش هاي مساله مدار) توسط دانشجويان تاثير به سزايي داشته است (P<0.001). لذا بکارگيري اين روش در مراکز مشاوره دانشجويي در جهت ارتقاء روش هاي مقابله اي دانشجويان پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی