6 SID.ir | تاثير تزريق بلوك موضعي بوپيواكائين در كاهش درد پس از عمل ترميم فتق اينگوئينال

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير تزريق بلوك موضعي بوپيواكائين در كاهش درد پس از عمل ترميم فتق اينگوئينال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

کنترل درد بعد از اعمال جراحي شکمي که با افزايش عوارض ناخواسته (Morbidity)  در بيماران همراه بوده است همواره مورد توجه جراحان و متخصصان بيهوشي قرار گرفته است.  با توجه به مزيت بکارگيري آنالژزيک هاي موضعي و نتايج مختلف در مورد اثرات بلوک موضعي با بوپيواکائين (مارکائين) در کاهش درد بعد از عمل ترميمي هرني اينگوئينال، محققين را بر آن داشت تا در يک مطالعه اثر بي دردي تزريق مارکائين و بلوک موضعي عصب ايليواينگوئينال و ايليوهيپوگاستريک را مورد بررسي قرار دهند.  در يک کارآزمايي باليني دو سوکور داروهاي (الف) و (ب) که مارکائين 0. 5 درصد و سرم فيزيولوژي 9 در 1000 بود در 60 بيمار مرد به صورت تصادفي انتخاب شده در دو گروه مداخله و شاهد بکار برده شد. در حين عمل و قبل از بستن آپونوروز عضله مايل خارجي 10 سي سي از محلول الف و ب جهت بلوک عصب ايليواينگوئينال و ايليوهيپوگاستريک به کار رفت. در هر دو گروه مقدار مخدر مصرف شده عوارض جراحي و شدت درد بر اساس (Visual Analogue Scale) VAS  ده نمره اي هر 4 ساعت به مدت 24 ساعت جمع آوري شد و در نرم افزار SPSS 10 با آزمون هاي t-Student و ANOVA در تکرار مشاهدات تحليل شد. در گروه مداخله شدت درد در ويزيت اول و دوم به ترتيب 1.2 ±2.7 و 1.1±4.1 بود که نسبت به گروه شاهد که شدت درد 1.6 ±6.7 و 1.56±7.1 در ويزيت اول و دوم بود اختلاف معني داري را نشان داد (P<0. 0001). مقدار مخدر در هر گروه و عوارض بعد از عمل اختلاف معني داري را نشان نداد. از آنجا که استفاده از آنالژزيک هاي موضعي بي خطر، آسان و در دسترس مي باشد و اثرات مفيد کاهش درد که منجر به کاهش Morbidity و توقف در بيمارستان مي شود. با توجه به نتايج مطالعات مشابه مي تواند به عنوان يک روش ارجح در کاهش درد بعد از عمل مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی