برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 315 تا صفحه 327 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات مصرف علفكش و تراكم بوته روي جمعيت علف هاي هرز و عملكرد باقلا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روي علف هاي هرز باقلا به صورت آزمايش کرت هاي خرد شده نواري در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 54 تيمار در سه تکرار در سال هاي زراعي 79-1378 و 80-1379 در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول اجرا شد. فاصله بين رديف هاي کاشت به عنوان عامل عمودي شامل کاشت باقلا به ترتيب با فاصله رديف 45، 55 و 65 سانتيمتر، فاصله بوته روي رديف به عنوان عامل افقي شامل کاشت باقلا به ترتيب با فاصله بين بوته 10، 20 و 30 سانتيمتر روي رديف و تيمارهاي علفکش به عنوان کرت فرعي شامل کاربرد علفکش هاي کلرتال ديمتيل به ترتيب به ميزان 7.5 و 9 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش رويشي، بنتازون + هالوکسي فوپ اتوکسي اتيل به ترتيب به ميزان 0.25+0.75 و 0.25+1 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پس رويشي و شاهد هاي بدون علف هرز و با علف هرز بود. در سال 1378 سلمک برگ گزنه اي (.Chenopodium murale L)، پنيرک (.Malva sylvestris L)، خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) و مجموع علف هاي هرز برگ پهن به وسيله علفکش هاي مورد آزمايش کنترل شدند و وزن خشک علف هاي هرز نيز به وسيله کليه علفکش هاي مورد آزمايش کاهش يافت. در سال 1379 نيز چغندر وحشي (.Beta maritime L)، پنيرک و تعداد کل علف هاي هرز برگ پهن به وسيله علفکش هاي مورد آزمايش کنترل شدند و وزن خشک علف هاي هرز نيز به وسيله کليه علفکش هاي مورد آزمايش کاهش يافت. در سال 1378 در مقايسه با تيمار شاهد با علف هرز کاربرد تيمارهاي کلرتال ديمتيل به ترتيب به ميزان 192 و 156 درصد، تيمارهاي بنتازون + هالوکسي فوپ اتوکسي اتيل به ترتيب به ميزان 453 و 457 درصد و تيمار با وجين دستي به ميزان 480 درصد و در سال 1379 تيمارهاي کلرتال ديمتيل به ترتيب به ميزان 28 و 34 درصد، تيمارهاي بنتازون + هالوکسي فوپ اتوکسي اتيل به ترتيب به ميزان 24 و 47 درصد و تيمار با وجين دستي به ميزان 48 درصد باعث افزايش عملکرد دانه باقلا شدند. فاصله بين دريف کاشت 45 و 65 سانتيمتر به ترتيب با 3.065 و 2.292 تن در هکتار بيشترين و کمترين عملکرد دانه باقلا را داشتند. در سال 1379 فاصله بين بوته 10 و 30 سانتيمتر به ترتيب با 2.631 و 1.989 تن در هکتار بيشترين و کمترين عملکرد باقلا و در سال 1380 فاصله بين بوته 20 و 30 سانتيمتر به ترتيب با 3.781 و 2.466 تن در هکتار بيشترين و کمترين عملکرد باقلا را داشتند.براي مبارزه با علف هاي هرز و افزايش ميزان محصول باقلا کاربرد علفکش هاي بنتازون + هالوکسي فوپ اتوکسي اتيل به ميزان 0.25+0.75 و يا 0.25+1 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پس رويشي و يا کلرتال ديمتيل به ميزان 7.5 و يا 9 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پيش رويشي و يا اعمال دوبار وجين دستي 5 و 11 هفته بعد از کاشت و کاشت باقلا با فاصله بين رديف 45 سانتيمتر و فاصله بين بوته روي رديف 10 و يا 20 سانتيمتر توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری بیرگانی، د.، و سخاوت، ر.، و اسروش، س.، و شیمی، پ. (1382). بررسی اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روی جمعیت علف های هرز و عملکرد باقلا . مجله علوم زراعی ایران, 5(4), 315-327. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5692Vancouver : کپی

قنبری بیرگانی داریوش، سخاوت رضا، اسروش سعید، شیمی پرویز. بررسی اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روی جمعیت علف های هرز و عملکرد باقلا . مجله علوم زراعی ایران. 1382 [cited 2021May18];5(4):315-327. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5692IEEE : کپی

قنبری بیرگانی، د.، سخاوت، ر.، اسروش، س.، شیمی، پ.، 1382. بررسی اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روی جمعیت علف های هرز و عملکرد باقلا . مجله علوم زراعی ایران, [online] 5(4), pp.315-327. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5692. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1290 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی