برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 146 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
 
چکیده: 

در اين پژوهش به منظور بررسي عملکرد و صفات مرتبط با آن ژنوتيپ هاي نخود تحت شرايط ديم منطقه کردستان و تعيين ارقام متحمل به تنش خشکي، 20 ژنوتيپ نخود به علاوه رقم اصلاح شده پيروز در دو آزمايش جداگانه بدون تنش و تنش خشکي، در طرح بلوک هاي تصادفي هر کدام با سه تکرار کشت شدند. بر اساس عملکرد دانه در شرايط تنش دار و بدون تنش، شاخص حساسيت به خشکي (DSI) محاسبه شد. هم چنين ضرايب همبستگي ساده بين تعدادي از صفات نخود برآورد شده و از طريق تجزيه عليت به اثرات مستقيم و غير مستقيم تفکيک شدند. نتايج نشان داد که تفاوت هاي ژنتيکي قابل ملاحظه اي براي اجراي عملکرد در نخود وجود دارد. تاثير صفات تعداد شاخه هاي ثانويه، وزن 100 دانه و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه مثبت و قابل توجه بود. با افزايش تعداد روز کاشت تا گلدهي در شرايط تنش خشکي، عملکرد دانه شديدا بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، صفات زودرسي و تعداد شاخه هاي ثانويه تاثير بيشتري در عملکرد ارقام نخود تحت شريط تنش خشکي در کردستان داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی