2 SID.ir | تاثير آموزش مدارا با استرس بر كنترل كوتاه مدت قند خون در بيماران ديابتي نوع 1

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مدارا با استرس بر كنترل كوتاه مدت قند خون در بيماران ديابتي نوع 1

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مركز تحقيقات غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: در اين مطالعه با توجه به نقش استرس در افزايش سطح قند مون بيماران ديابتي، تاثير آموزش هاي مدارا با استرس (Stress Management) بر وضعيت كنترل گليمسيك در بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 بررسي شده است.
روشها: در يك مطالعه به روش كارآزمايي باليني 30 بيمار ديابتي نوع 1 (30-16 ساله) به مدت 3 ماه تحت آموزش روشهاي مدارا با استرس قرار گرفتند. در طول مطالعه دوز انسولين مصرفي در بيماران تحت آموزش ثابت باقي ماند. با استفاده از پرسشنامه استاندارد، وضعيت برخورد با استرسورها همچنين سطح HbAlc قبل و پس از مداخله در گروه مورد و يك گروه شاهد 30 نفري از بيماران ديابتي نوع 1 كه هيچ نوع آموزشي دريافت نمي كردند ارزيابي و مقايسه گرديد.
نتايج: ميانگين نمرات مرتبط با روشهاي منفي و مثبت برخورد با استرس نشان دهنده بهبود معني دار وضعيت مقابله با عوامل تنش زا در گروه تحت آموزش در مقايسه با گروه كنترل مي‌باشد. سطح HbAlc در گروه مورد و شاهد به ترتيب از 9/2±7/11 و 2.1+10.9 به 7/1±5/8 و 1/2±3/10 تغيير يافت كه در مورد گروه تحت آموزش كاهش مشاهده شده معني‌دار بود (P<0.001) اختلاف موجود در ميانگين‌هاي دو گروه نيز پس از ارائه آموزشها معني‌دار بود (P<0.001)
بحث: نتايج اين تحقيق بيانگر نقش
مثبت آموزش Stress Management در بهبود وضعيت كنترل قند خون در بيماران ديابتي نوع 1 مي‌‌باشد. پيشنهاد مي گردد ارائه اين آموشها در بيماران ياد شده بعنوان بخشي از برنامه روتين اداره بيماري مدنظر قرار گيرد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 274
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی