برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  3 ; از صفحه 613 تا صفحه 620 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پروموتور CaMV35S با استفاده از ژن گزارشگر GUS دركلزاي (Brassica napus) تراريخت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

نظربه اينکه بخش اعظم روغن خوراکي کشور(بيش از90%) ازخارج تامين مي گردد، لذا افزايش توليد دانه هاي روغني به منظور قطع وابستگي کشور ضرورت دارد. ازبين نباتات روغني، کلزا از اهميت خاصي برخوردار است و اصلاح براي کميت و کيفيت روغن آن لازم است. با توجه به اينکه اصلاح گياه روغني کلزا با استفاده از روشهاي کلاسيک وقت گير، پرهزينه و گاهي غيرممکن است ، درنتيجه استفاده از تکنيکهاي نوين بيوتکنولوژي و مهندسي ژنتيک اجتناب ناپذير است. مهمترين بخش هرژن پروموتور آن است که دراين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از ژن گزارشگرGUS بررسي دقيقي درخصوص وضعيت فعاليت پروموتور ويروس موزائيک گل کلم (caMV 35S) از نظر ميزان، مکان و زمان بيان ژن صورت پذيرد. درصورت مناسب بودن پروموتور مذکور و با توجه به نحوه بيان ژن گزارشگر (glucuronidase(GUS - b-β مي توان از آن به منظور کنترل ساير ژنهاي مورد نظر استفاده نمود. بدين منظور ابتدا در پروژه مستقلي ژن GUS درناحيه پايين دست پروموتور caMV 35S کلون شده و به گياه کلزا منتقل گرديده بود. دراين تحقيق بذور 7 بوته کلزاي تراريخت شده(نسل T0) به همراه بذور گياه شاهد(غيرتراريخت) درگلخانه کشت شد. پروتئين محلول درچهارمرحله رشدي (شامل رزت، غنچه دهي، تشکيل غلاف و پيري) استخراج و با استفاده از اسپکتروفتومتري، غلظت پروتئين محلول مشخص گرديد. مقاديرکلروفيلهاي a،  bو کاروتنوئيد براساس ميزان جذب نور عصاره استخراج شده درطول موجهاي 470، 646و 663nm اندازه گيري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. اختلاف معني داري بين گياهان تراريخت وشاهد از نظرميزان پروتئين، کلروفيل و کاروتنوئيد مشاهده نشد ولي ميزان اين ترکيبات درمراحل مختلف رشدي متفاوت بوده و درمرحله تشکيل غلاف به حداکثر ميزان خود رسيد. علاوه بر مطالعه ميزان کمي کلروفيل، کاروتنوئيد و پروتئين، الگوهاي باندي پروتئينها درتيمارهاي تراريخت و شاهد به روشSDS-PAGE بررسي شد. درگياهان تراريخت باند پروتئيني جديد درمقايسه با شاهد درهيچ مرحله اي مشاهده نشد. با توجه به نتايج حاصل ازمقايسه کلروفيل، کاروتنوئيد و پروتئين ( ازنظر کمي و کيفي) مي توان نتيجه گرفت که انتقال ژن GUS درناحيه پايين دست پروموتور caMV 35S به کلزا باعث ايجاد تغييرات معني داري درمقادير رنگدانه ها و پروتئين کل محلول گياه ( از نظر کمي و کيفي) نمي گردد. با توجه به مشاهده رنگ آبي دربافتهاي مختلف گياهان تراريخت (شامل:برگ ، ساقه، گل و غلاف) و درمراحل مختلف رشد گياهان(شامل رزت، غنچه دهي، تشکيل غلاف و پيري) مي توان نتيجه گرفت که پروموتر caMV 35S يک پروموتر مطلوب است که دربافتهاي مختلف و درمراحل متفاوت رشد گياه کلزا باعث بيان ژن مورد نظر مي گردد. لذا ميتوان نتيجه گرفت که احتمالا استفاده از پروموتور caMV 35S درناحيه بالا دست ساير ژنها مفيد زراعي براي انتقال ژن به کلزا مناسب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلالی جواران، م.، و میرزاقادری، ق.، و شکیب، ع. (1383). بررسی پروموتور CaMV35S با استفاده از ژن گزارشگر GUS درکلزای (Brassica napus) تراریخت . علوم کشاورزی ایران, 35(3), 613-620. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5530Vancouver : کپی

جلالی جواران مختار، میرزاقادری قادر، شکیب علی محمد. بررسی پروموتور CaMV35S با استفاده از ژن گزارشگر GUS درکلزای (Brassica napus) تراریخت . علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2021October24];35(3):613-620. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5530IEEE : کپی

جلالی جواران، م.، میرزاقادری، ق.، شکیب، ع.، 1383. بررسی پروموتور CaMV35S با استفاده از ژن گزارشگر GUS درکلزای (Brassica napus) تراریخت . علوم کشاورزی ایران, [online] 35(3), pp.613-620. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5530. 

 
بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی