برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  3 ; از صفحه 541 تا صفحه 550 .
 
عنوان مقاله: 

پديده واگرايي فيزيكي درخاكهاي غير چسبنده و معيارهاي ارزيابي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

واگرائي فيزيکي پديده اي است که طي آن خاکهاي غير چسبنده بدليل ماهيت فيزيکي ذراتشان دراثر تماس با آب بصورت شناور در آمده و توسط نيروي حاصل از جريان آب از محيط خارج مي گردند. اين پديده از جمله مسائلي است که دراثر بي توجهي و يا عدم شناخت آن مي تواند سازه ها و ابنيه هاي ساخته شده بر روي چنين خاکهائي را تهديد نمايد. بدليل گستردگي و پراکنش اين نوع خاک در بسياري ازمناطق ايران و پتانسيل زياد احداث سازه هاي آبي دراين مناطق، تحقيق حاضر انجام شد تا پتانسيل واگرائي فيزيکي و فرسايش دروني خاکهاي غيرچسبنده و عوامل موثر بر آن در دو مطالعه موردي دشت ساوه و استان خوزستان را مورد بررسي قراردهد. براي انجام اين تحقيق ابتدا نمونه هاي ماسه اي مختلفي تهيه شده و مشخصات فيزيکي و پتانسيل واگرائي آنها تعيين گرديدند. نمونه هاي ديگري نيز با اضافه کردن خاک چسبنده ريزدانه به خاکهاي واگرا براي تعيين محدوده دانه بندي نمونه هاي تثبيت شده تهيه شدند. آزمايشهاي شناسائي شامل دانه بندي، تراکم، حدودآتربرگ و آزمايش ارزيابي واگرائي پين هول بر روي کليه نمونه ها مطابق استاندارد انجام گرفت. براساس اين مطالعات، محدوده دانه بندي خاکهاي داراي پتانسيل واگرائي فيزيکي تعيين و دوعامل مهم وتاثيرگذار بر درجه واگرايي فيزيکي شامل مقدار درصد وزني و خميرائي بخش ريزدانه خاک و همچنين قطر ذرات ماسه مشخص گرديدند. اين بررسي ها نشان داد که هرچه درصد وزني و خميرائي بخش ريزدانه خاک بيشترباشد از درجه واگرائي فيزيکي کاسته مي شود. براساس تاثير متقابل اين دو پارامتر نموداري براي ارزيابي پتانسيل واگرائي فيزيکي پيشنهاد گرديد. دراين مطالعه آزمايش ديگري بر اساس زمان لازم براي وارفتگي نمونه متراکم شده استاندارد، درون آب انجام پذيرفت. اين آزمايش شبيه آزمايش کرامب مي باشد با اين تفاوت که نتايج آن براحتي بصورت کمي قابل ارزيابي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی