برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  4 ; از صفحه 961 تا صفحه 968 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كم آبياري در آخر فصل بر تركيبات ميوه انگور رقم "مرلوت"

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسی اثرکم آبياري بر کميت و کيفيت ميوه هاي انگور قرمز رقم "مرلوت" پژوهشي درسال 1381 در مزرعه آزمايشي دانشگاه اودينه (شمال شرق ايتاليا) اجرا گرديد. دراين مطالعه بوته هاي هشت ساله انگور که روي پايه "SO4" پيوند شده بودند، انتخاب شدند. بوته هاي شاهد از شروع رسيدن ميوه (60 روز پس از تمام گل) تا برداشت محصول مقدارقابل ملاحظه اي باران حدود 70 ميليمتر دريافت کردند، درحاليکه بوته هاي تحت تنش فقط دردو نوبت 60 و 103 روز پس از اتمام گل با کمي آب حدود 2 ميليمتر درهرنوبت آبياري شدند. طي آزمايش وزن و حجم حبه، موادجامد محلول (بريکس)، ميزان اسيدکل،PH  آب انگور، ميزان فنول کل و غظلت آنتوسيانين تازمان برداشت اندازه گيري شد. محاسبات آماري، تجزيه واريانس و مقايسه تيمارها از طريق آزمون دانکن نشان داد که ميزان فنول کل، آنتوسيانين، PH، ميزان اسيد کل، وزن و اندازه حبه درزمانهاي اندازه گيري درتيمارشاهد و تحت تنش خشکي اختلاف معني دار (P≤0.01) داشتند. ميزان اسيد کل در تيمارشاهد بطور معني دار بيشتربود اما PH آب انگور درتيمار تنش خشکي بالاتر از تيمار شاهد بود. تنش خشکي اندازه حبه (وزن و حجم) را کاهش دارد. ضرايب همبستگي بين غلظت آنتوسيانين و موادجامد محلول(r=0.85) ، PH آب انگور (r=0.76) و اندازه حبه (r=0.51) مثبت و معني داري و بين آنتوسيانين با ميزان اسيد کل (r=-0.78) و پتانسيل آب ساقه  (r=-0.48)منفي ومعني داربود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی