برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  4 ; از صفحه 881 تا صفحه 888 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه برخي از پارامترهاي زيستي زنبورهاي پارازيتوييد Trichogramma pintoi Voegele پرورش يافته روي دوگونه ميزبان آزمايشگاهي متداول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

بررسي بيولوژي آزمايشگاهي زنبور Trichogramma pintoi و تاثير نوع ميزبان مورد استفاده براي پرورش در بهينه سازي پرورش انبوه آن مي تواند حائز اهميت باشد. دربيولوژي آزمايشگاهي زنبورT.pintoi  مدت زمان هريک از مراحل رشدي، زادآوري، نسبت جنسي و نرخ رشد زنبور پرورش يافته روي تخم هاي بيد غلات(Sitotroga cerealella Olivier)  و بيد آرد(Ephestia kuehniella Zeller)  مورد مطالعه قرار گرفت. براي مطالعه بيولوژي آزمايشگاهي، 40 زنبور ماده بارور از کلني هاي پرورش زنبور روي تخم بيدهاي آرد (TPE) و غلات(TPS)  جداگرديد و روزانه 150 عدد تخم تازه ميزبان پرورشي مربوطه دراختيار هر زنبور قرارداده شد و تخم هاي روز قبل به تفکيک نگهداري شدند. آزمايشات در دماي 1± 25 درجه سانتيگراد، دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي و رطوبت نسبي 5 ±50 درصد انجام گرفت . طول دوره پيش از بلوغ (جنيني ، لاروي و شفيرگي) در زنبورهاي TPE و TPS به ترتيب 12و 11 روز بود. اين زنبورها فاقد دوره پيش از تخمريزي بوده و قادرند بلافاصله بعد ازخروج ازتخم تخمريزي کنند. ميانگين طول دوره تخمريزي، دوره بعد از تخمريزي، طول دوران بلوغ و طول عمر حشرات ماده در زنبورهاي گروه TPE به ترتيب 8.24 ، 2.09 ،10.33، 22.33 روز و در زنبورهاي TPS به ترتيب 5.17، 1.77، 6.93، 17.93 روز تعيين شد که اين مقادير بصورت معني داري درزنبورهاي پرورش يافته بر روي بيدآرد بيشتر از زنبورهاي پرورش يافته بر روي بيد غلات بود. تعداد کل تخم گذاشته شده توسط هرفرد ماده در طول عمر خود، درصد تفريخ تخم ها و نسبت افراد ماده توليد شده در زنبورهاي TPE به ترتيب 97.3، 91.86، 0.53 و در زنبورهاي TPS به ترتيب 71.6، 95.81، 0.70 محاسبه گرديد که تعداد تخم گذاشته شده در زنبورهاي TPE بيشتر از TPS بود ولي درصد تفريخ تخم ها و نسبت افراد ماده در زنبورهاي TPS بيشتر ازTPE بدست آمد. با اينکه درصد تفريخ تخم و نسبت افراد ماده توليد شده در زنبورهاي TPS بالاتر بود ولي از آنجاييکه زنبورهاي TPE بصورت معني داري تعداد تخم بيشتري توليد کرده بودند، لذا در نهايت تعداد افراد ماده توليد شده توسط زنبورهاي TPE بيشتر از زنبورهاي TPS بود. نرخ ذاتي افزايش جمعيت زنبورهاي TPS,TPE به ترتيب 0.257 و0.281 محاسبه گرديد که در زنبورهاي پرورش يافته روي بيد آرد اندکي پايين تر بود. با درنظرگرفتن کليه پارامترهاي محاسبه شده مي توان اظهار داشت که زنبورT.pintoi با تخم هاي بيد آرد سازگاري بيشتري داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فتحی پور، ی.، و دادپورمغانلو، ه. (1382). مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دوگونه میزبان آزمایشگاهی متداول . علوم کشاورزی ایران, 34(4), 881-888. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5505Vancouver : کپی

فتحی پور یعقوب، دادپورمغانلو همت. مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دوگونه میزبان آزمایشگاهی متداول . علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2021April13];34(4):881-888. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5505IEEE : کپی

فتحی پور، ی.، دادپورمغانلو، ه.، 1382. مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دوگونه میزبان آزمایشگاهی متداول . علوم کشاورزی ایران, [online] 34(4), pp.881-888. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5505>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی