3 SID.ir | بررسي روشهاي مختلف انجماد شيشه‌ اي بر بقا و تكوين جنينهاي دو سلولي موش

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي روشهاي مختلف انجماد شيشه‌ اي بر بقا و تكوين جنينهاي دو سلولي موش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، - گروه جنین شناسی، پژوهشکده رویان
 
چکیده: 

هدف: مقايسه اثرات سه روش مختلف انجماد شيشه‌اي [Closed pulled straw (CPS), Open pulled straw (OPS), Conventional(C)] بر بقا مورفولوژيكي جنينهاي دو سلولي موش و تكوين آنها به بلاستوسيستهايHatched
مواد و روشها: جنينهاي دو سلولي موش به چهار گروه كنترل (194)، (160) C، (150) OPS، (155) CPS تقسيم شدند. جنينهاي گروه كنترل در محيطHTF  به مدت 120-96 ساعت كشت داده شدند. در گروههاي انجمادي جنينها با اتيلن‌گليكول 5.5 مولار و يك مول سوكروز با سه روش مختلف منجمد و پس از ذوب سريع در دماي اطاق، جنينها در محلولهاي سوكروز (0.5، 0.25 و 0.125 مولار) به صورت مرحله به مرحله آبدهي شدند و پس از سه بار شستشو در محيط HTF كشت داده شدند. پس از ذوب، جنينهاي زنده در هر روش تعيين شدد. توانايي جنينهاي زنده براي ادامه تكوين براساس كشت In vitro آنها مشخص و با گروه كنترل مقايسه شد. در تمامي موارد از آزمون آماري X2 استفاده شد.
يافته‌ها: ميزان بقا جنينها پس از ذوب به طور معني‌داري در 76 CPS درصد بيشتر از P<0.01) OPS، 62 درصد) وP<0.05) C ، 66 درصد) بود.
ميزان بلاستوسيستهاي hatched در 58) C درصد) و 64) CPS درصد) اختلاف معني‌داري نداشت. اما به طور معني‌دار كمتر از كنترل (72درصد) در گروههاي (P<0.05) C و (P<0.01) OPS بود.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه روش CPS احتمالا راه مفيدتري براي انجماد جنينهاي دو سلولي موش است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی