برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 104 تا صفحه 119 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير رقابت تاج خروس در سطوح مختلف تراكم و زمان سبز شدن بر پاره‌اي از صفات زراعي سويا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثرات رقابتي تاج خروس بر روي سويا، تاثير زمان سبز شدن و سطوح مختلف تراكم آن بر برخي از صفات زراعي سويا، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) در سال 1380 اجرا شد. آزمايش بصورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در 3 تكرار انجام شد. عامل اول شامل زمان سبز شدن تاج خروس و در سه سطح :Ve) همزمان با سبز شدن سويا، Vc: همزمان با ظهور كامل برگهاي تك برگچه اي در سويا،V2 : همزمان با ظهور كامل دومين برگ سه برگجه اي در سويا) و تراكم تاج خروس در سه سطح (10، 20 و 40 بوته در هر متر طولي رديف) بود. علاوه بر 9 تيمار اصلي، سه تيمار شاهد شامل كشت خالص تاج خروس، كشت خالص سويا و كشت سويا با حفظ جمعيت طبيعي علفهاي هرز موجود در مزرعه نيز در هر تكرار منظور گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه زمان سبز حشدن و تراكم تاج خروس اثرات معني داري بر علمكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت و ارتفاع بوته در سويا دارد به گونه اي كه با نزديك شدن زمان سبز شدن تاج خروس به زمان سبز شدن سويا عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت كاهش ولي ارتفاع بوته افزايش نشان داد. از طرفي تراكم تاج خروس نيز اثرات معني داري بر كليه صفات مورد ارزيابي داشت. با افزايش تراكم تاج خروس، صفات عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت كاهش و ارتفاع بوته افزايش يافت. در ارزيابي اثرات متقابل زمان سبز شدن و تراکم تاج خروس کمترين عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت متعلق به تيمار همزماني سبز شدن تاج خروس با سويا و در تراکم 40 بوته در هر متر رديف بود. کمترين ارتفاع بوته سويا متعلق به تيمارهايي بود که تاج خروس در مرحله  ظهور کامل دومين برگ سه برگچه اي سبز شده بود. در مقايسه تاثير تيمارهاي زمان سبز شدن و تراکم تاج خروس و تيمارهاي شاهد بدون کنترل علف هرز و شاهد عاري از علف هرز مشاهده شد که کمترين ميانگين صفات حتي براي ارتفاع بوته متعلق به تيمار بدون کنترل علف هرز و بيشترين ميانگين صفات براي تيمار عاري از علف هرز بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباس دخت، ح.، و مظاهری، د.، و چایی چی، م.، و رحیمیان مشهدی، ح.، و باغستانی میبدی، م.، و محمدعلی زاده، ح.، و شریفی نیا، ف. (1382). تاثیر رقابت تاج خروس در سطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن بر پاره‌ای از صفات زراعی سویا . بیابان, 8(1), 104-119. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5155Vancouver : کپی

عباس دخت حمید، مظاهری داریوش، چایی چی محمدرضا، رحیمیان مشهدی حمید، باغستانی میبدی محمدعلی، محمدعلی زاده حسن، شریفی نیا فرزاد. تاثیر رقابت تاج خروس در سطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن بر پاره‌ای از صفات زراعی سویا . بیابان. 1382 [cited 2021May12];8(1):104-119. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5155IEEE : کپی

عباس دخت، ح.، مظاهری، د.، چایی چی، م.، رحیمیان مشهدی، ح.، باغستانی میبدی، م.، محمدعلی زاده، ح.، شریفی نیا، ف.، 1382. تاثیر رقابت تاج خروس در سطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن بر پاره‌ای از صفات زراعی سویا . بیابان, [online] 8(1), pp.104-119. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی