5 SID.ir | مطالعه انتقال مجدد ماده خشك ونيتروژن در ارقام برنج ( .Oryza sativa L) در تاريخ هاي مختلف نشا كاري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه انتقال مجدد ماده خشك ونيتروژن در ارقام برنج ( .Oryza sativa L) در تاريخ هاي مختلف نشا كاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور مطالعه انتقال مجدد ماده خشک و نيتروژن در تاريخ هاي مختلف نشا کاري و تعيين سهم آن در عملکرد دانه ارقام برنج، آزمايشي در سال 1377 در مازندران با استفاده از يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي مورد مطالعه شامل تاريخ نشا کاري در سه سطح (23 ارديبهشت، 2 خرداد و 11 خرداد) و رقم در چهار سطح (طارم، نعمت، ساحل و فجر) بود. نتايج به دست آمده نشان داد که ارقام مختلف از نظر انتقال مجدد ماده خشک ساقه، برگ و برگ پرچم اختلاف معني داري داشتند. از نظر انتقال مجدد ماده خشک ساقه و برگ پرچم، رقم فجر بيشترين مقدار و رقم طارم کمترين مقدار را دارا بودند. اما در مورد ساير برگ ها، رقم فجر پايين تر از ساير ارقام قرار گرفت. انتقال مجدد ماده خشک ساقه و برگ پرچم در تاريخ هاي مختلف نشا کاري تفاوت معني داري داشتند اما در مورد ساير برگ ها بين تاريخ هاي مختلف نشا کاري اختلاف معني داري مشاهده نشد. از نظر انتقال مجدد نيتروژن، ارقام برنج اختلاف بسيار معني داري با هم داشتند. به طور کامل انتقال مجدد ماده خشک از ساقه به دانه نسبت به اندام هاي ديگر (برگ و برگ پرچم) داراي نقش بيشتري بود اما از نظر انتقال مجدد نيتروژن به دانه، اندام هاي برگي (ساير برگ ها و برگ پرچم) نقش مهم تري نسبت به ساقه از خود نشان دادند. انتقال مجدد نيتروژن با عملکرد دانه از همبستگي مثبت و معني داري برخوردار بود اما بين انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه همبستگي معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی