برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 290 تا صفحه 297 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي راديوگرافيك عمق فضاهاي هوايي فوقاني در انواع ناهنجاريهاي اسكلتال قدامي، خلفي و عمودي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: به دليل اينكه ساختمانهاي حلقي در ايجاد ناهنجاري ها و در تشخيص و طرح درمان درمانهاي ارتودنتيك نقش دارند، اندازه فضاهاي هوايي فوقاني مي‌تواند در گروه‌هاي متفاوت ناهنجاري ها تفاوت داشته باشد. به همين جهت اين مطالعه با هدف استفاده از راديوگرافي سفالوگرام لترال، عمق راه هوايي فوقاني در سه بعد نازوفارنژيال، اروفارنژيال و نازوفارنژيال در سه نوع متفاوت رشد عمودي و سه نوع ناهنجاري قدامي خلفي Angle انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي  90بيمار بين 15 تا 27 سال داراي انواع مال اكلوژن (C1 I, II, III) و انواع بایت (Normal bite, Open bite, Deep bite) در سه بعد نازوفارنژيال، اورفارنژيال و نازوفارنژيال مورد مطالعه سفالومتريك قرار گرفتند. راديوگرافيهاي سفالومتري لترال با يك دستگاه راديوگرافي و توسط يك تكنسين بدست آمد. افراد مورد بررسي فاقد تنفس دهاني، خرناس‌هاي شبانه شكستگي‌هاي سر و صورت، بيماريهاي TMJ و سابقه درمانهاي ارتودنسي يا ارتوپديك و انواع بيماريهاي دستگاه تنفس فوقاني، جراحيهاي فك و صورت، وجود لوزه‌ها و آدنوييد و سابقه جراحي آنها و انواع سندرم‌ها بودند. پس از بدست آوردن لترال سفالوگرام‌ها و انجام آناليزهاي سفالومتريك و تعيين نوع مال اكلوژن و نوع بابت هر بيمار، هر يك از متغيرهاي مورد مطالعه اندازه گيري شده، عامل بزرگنمايي (به ميزان 1/1) در آنها تاثير داده شد و مورد بررسيهاي آماري قرار گرفت. در بين گروه‌ها آناليز واريانس و Chi- square و بين گروههاي فرعي آزمون T-test انجام شد.
يافته‌ها: ميزان عمق ميانگين و انحراف معيار عمق هايپوفارنژيال در سه نوع بابت و در ناهنجاري‌هاي C1 I, II, III عبارت بود از: 4±17 ميلي متر، ميزان عمق ميانگين و انحراف معيار عمق اروفازنژيال در سه نوع بايت و در ناهنجاري‌هاي Cl I, II, III عبارت بود از: 8/2±5/10 ميلي متر، ميزان عمق ميانگين و انحراف معيار عمق نازوفازنژيال در سه نوع بايت و در ناهنجاري‌هاي  22.5±3.7 Cl I, II, IIIميلي متر بدست آمد.
نتيجه گيري: تنها عمق نازوفارنژيال بين مال اكلوژنهاي Cl III, Cl II و بين مال اكلوژنهاي Cl I, Cl III تفاوت دارد. ساير عمق‌ها تفاوتي از جهت ناهنجاريهاي قدامي خلفي و عمودي با هم تفاوتي نشان نمي‌دهند. در Cl. III اسكلتال اين عمق كوچكتر از Cl. I و  Cl II بود كه در درمانهاي ارتودنسي ارتوپدي و جراحي جهت اصلاح ناهنجاري‌هاي قدامي خلفي شايان توجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ورشوساز، م.، و اسلامیان، ل.، و بصیری، ن.، و امین توکلی، م. (1382). بررسی رادیوگرافیک عمق فضاهای هوایی فوقانی در انواع ناهنجاریهای اسکلتال قدامی, خلفی و عمودی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 21(2), 290-297. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=515Vancouver : کپی

ورشوساز مسعود، اسلامیان لادن، بصیری نازنین، امین توکلی محمد. بررسی رادیوگرافیک عمق فضاهای هوایی فوقانی در انواع ناهنجاریهای اسکلتال قدامی, خلفی و عمودی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1382 [cited 2021June17];21(2):290-297. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=515IEEE : کپی

ورشوساز، م.، اسلامیان، ل.، بصیری، ن.، امین توکلی، م.، 1382. بررسی رادیوگرافیک عمق فضاهای هوایی فوقانی در انواع ناهنجاریهای اسکلتال قدامی, خلفی و عمودی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 21(2), pp.290-297. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=515. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی