برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 37 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه كالوس زائي بساك ها و باززائي گياهان سبز در تعدادي از لاين هاي خالص ايراني و خارجي برنج و گياهان هيبريد حاصله از آن ها در شرايط درون شيشه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

توليد گياهان هاپلوئيد با استفاده از روش کشت بساک ودانه گرده از گياهان نسل F1 در بهنژادي و تهيه ارقام جديد برنج از اهميت قابل توجهي برخوردار هستند. در اين تحقيق کشت بساک لاين هاي والد و گياهان هيبريد به دست آمده از تلاقي آن ها مورد بررسي قرار گرفت. انتخاب خوشه ها از گياهان در مرحله بک هسته اي دانه هاي گرده (Booting) انجام شد و پس از اعمال تيمار سرمائي خوشه ها به مدت هشت روز در هشت درجه سانتيگراد، بررسي تاثير محيط هاي غذايي N6 و B5 بر کالوس زدايي بساک هاي ژنوتيپ هاي مختلف در قالب آزمايش فاکتوريل دو متغير صورت پذيرفت. نتايج به دست آمده حاکي از تفاوت معني دار ژنوتيپ هاي مختلف و غابليت نسبي واکنش کالوس زائي بساک گياهان F1 در مقايسه با والدين در محيط هاي غذايي بود. هم چنين اثر متقابل معني داري بين محيط هاي غذايي و ژنوتيپ ها مشاهده شد. بيشترين فراواني کالوس زائي بساک ها در رقم خزر با متوسط 30% و در محيط غذايي N6 مشاهده گرديد. محيط کشت N6 با متوسط 20% در مقايسه با B5 جهت کالوس زائي در بيشترين ژنوتيپ ها، راندمان، مطلوب تري داشت. کالوس هاي به منظور القا تمايز به محيط غذايي SK-11 حاوي سطوح مختلف هورمون Kinetin انتقال يافتند و بررسي ها نشان داد که محطي غذايي SK-11 حاوي دو ميليگرم بر ليتر Kinetin و با متوسط حدود 32% به نحو مطلوبي تمايز وتوليد گياهچه سبز را القا نمود و کالوس هاي حاصل از هيبريد [نعمت [IRRI15/ با متوسط 53.75% مطلوب ترين ميزان توليد گياهچه سبز را داشتند. گياهچه هاي سبز به منظور تقويت طول ريشه ها و تعداد آن ها به بستر غذايي LS سپس به منظور سازگاري به محلول غذايي يوشيدا با رطوبت محيطي مناسب انتقال يافته و آنگاه به گلدان هاي حاوي خاک مزرعه منتقل و در شرايط گلخانه اي نگهداري شدند. بالاترين ميزان گياهان سبز توليد شده در اين مرحله با متوسط 69% به هيبريد [نعمت/[IRRI15  تعلق داشت. در آخرين مرحله از پروژه، تعداد 141 گياه سبز و سازگار با شرايط طبيعي به گلخانه منتقل شد و 23.4% از مجموع گياهان حاصله در اين مرحله هاپلوئيدهاي خودبخودي بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیرزادیان، ر.، و نعمت زاده، ق.، و پورخیراندیش، م.، و حسینی، م.، و لطفی، ن. (1382). مطالعه کالوس زائی بساک ها و باززائی گیاهان سبز در تعدادی از لاین های خالص ایرانی و خارجی برنج و گیاهان هیبرید حاصله از آن ها در شرایط درون شیشه ای. مجله علوم زراعی ایران, 5(1), 37-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5149Vancouver : کپی

شیرزادیان رضا، نعمت زاده قربانعلی، پورخیراندیش محمد، حسینی میرحسام الدین، لطفی نصراله. مطالعه کالوس زائی بساک ها و باززائی گیاهان سبز در تعدادی از لاین های خالص ایرانی و خارجی برنج و گیاهان هیبرید حاصله از آن ها در شرایط درون شیشه ای. مجله علوم زراعی ایران. 1382 [cited 2021June15];5(1):37-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5149IEEE : کپی

شیرزادیان، ر.، نعمت زاده، ق.، پورخیراندیش، م.، حسینی، م.، لطفی، ن.، 1382. مطالعه کالوس زائی بساک ها و باززائی گیاهان سبز در تعدادی از لاین های خالص ایرانی و خارجی برنج و گیاهان هیبرید حاصله از آن ها در شرایط درون شیشه ای. مجله علوم زراعی ایران, [online] 5(1), pp.37-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5149. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی