برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات تنش خشكي، مقادير فسفر و روي بر توزيع عمودي سطح برگ، نفوذ نور در سايه اندازه و رابطه آن ها با عملكرد دانه ذرت (Zea mays L.)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سطح برگ وتوزيع آن در سايه اندازه گياه ذرت (Zea mays L.) تعيين کننده نفوذ نور براي فتوسنتز مي باشد که تحت تاثير ميزان رطوبت وعناصر غذايي موجود درخاک قرار مي گيرند. بدين منظور تحقيقي با سه ميزان تنش خشکي از طريق آبياري بر اساس رسيدن رطوبت خاک به 70(I70) ، 60 (I60) ، (I50) 50 درصد ظرفيت مزرعه (FC) به عنوان سطوح فاکتور اصلي و عناصر روي در سه ميزان صفر(Zn0) ،10 (Zn10)10  و  (Zn20)20 کيلوگرم در هکتار Zn و فسفر در دو ميزان صفر (P0)  و  (P150)150 کيلوگرم در هکتار P2 O5 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت اسپليت - پلات فاکتوريل با چهار تکرار به اجرا گذاشته شد. منحني پلي نوميال زنگوله اي شکل رابطه ميان سطح تک برگ و تعداد برگ را با بيشترين تراکم سطح برگ در بخش مياني سايه انداز منعکس نمود. رابطه ميان شاخص سطح برگ (LAI) و ارتفاع گياه در زمان ظهور گل تاجي نيز از يک معادله درجه سه پلي نوميال (R2≥0.95) پيروي نمود. نتايج نشان داد که تنش خشکي موجب کاهش سطح تک برگ، تعداد نهائي برگ و شاخص سطح برگ در ذرت مي گردد. با افزايش تنش خشکي، درصد نفوذ نور (PAR) به کف سايه انداز گياهي به طور معني داري افزايش يافت. مصرف بيش از حد فسفر نيز تاثيري مشابه تنش خشکي ولي با شدت کمتر بر صفات ياد شده داشت. اختلاف معني داري ميان سطوح روي مشاهده نشد و اثرات متقابل نيز براي هيچ يک از صفات معني دار نبود. رابطه خطي قوي ميان عملکرد دانه با شاخص سطح برگ کل، زير بلال و بالاي بلال و هم چنين درصد جذب نور در سايه اندازه ذرت در زمان ظهور گل تاجي مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی