برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  12 , شماره  48 ; از صفحه 52 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي و نگرش زنان ساكن شهر رشت نسبت به عمل بستن لوله هاي رحمي و عوارض آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: جلوگيري از بارداري يکي از موارد مهم پيشگيري در برنامه مراقبت بهداشتي زنان مي باشد. روشهاي مختلفي براي جلوگيري از بارداري وجود دارد، ولي عقيم سازي لوله اي به دليل عدم برگشت تفاوت عمده با ساير روشهاي موجود دارد و همچنين ابهاماتي در مورد بي خطر بودن آن ذکر مي شود.
هدف: تعيين سطح آگاهي و نحوه نگرش زنان سنين باروري شهر رشت در مورد عمل لوله بستن و عوارض آن.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت مقطعي در 403 نفر از زنان که با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديدند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه بوده است که در سه بخش: بخش اول شامل سئوالاتي در مورد مشخصات فردي، بخش دوم شامل سوالاتي جهت سنجش ميزان آگاهي و بخش سوم شامل عباراتي جهت سنجش نگرش زنان تهيه و تنظيم شده و اعتبار و پايايي آن تاييد شد. به منظور دستيابي به نتايج از آمار توصيفي و استنباطي، آزمونهاي آماري کاي اسکوئر و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
نتايج: 45.9% در مورد لوله بستن آگاهي کمي داشتند و فقط 12.7% از آگاهي کافي برخوردار بودند. وتنها 5.5% افراد نسبت به عمل لوله بستن نگرش مثبت و 72% آنها نگرش متوسط، 12.1% نگرش منفي داشتند. همچنين بين آگاهي و نگرش زنان ارتباط مثبت وجود دارد .(P<0.05) به علاوه   82.1%افراد معتقد بودند که لوله بستن باعث کمردرد و درد لگن شده، 4105% آن را باعث ايجاد اختلالات قاعدگي، و 21.8% کيست تخمدان را از عوارض اين روش مي دانسته اند. در زمينه ارتباط مشخصات دمو گرافيک با ميزان آگاهي ارتباط معني داري بين سطح تحصيلات، تعداد فرزندان و منبع کسب اطلاعات وجود داشت .(P<0.05) همچنين متغيرهاي تحصيلات، روش جلوگيري از بارداري و منبع کسب اطلاعات ارتباط معني داري با نحوه نگرش داشتند.(P<0.05)
نتيجه گيري: درصد زيادي از زنان به خاطر ترس از عوارض لوله بستن (سندرم بعد از لوله بستن )، نگرش منفي نسبت به اين روش دارند، به نظر مي رسد دادن آگاهي به زنان و انجام مطالعات کامل تري در مورد ايجاد سندرم بعد از لوله بستن که هنوز توافق کلي در مورد آن وجود ندارد، لازم است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شارمی، س.، و میلانی، ف.، و عودی، م. (1382). بررسی آگاهی و نگرش زنان ساکن شهر رشت نسبت به عمل بستن لوله های رحمی و عوارض آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 12(48), 52-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5128Vancouver : کپی

شارمی سیده هاجر، میلانی فروزان، عودی مونا. بررسی آگاهی و نگرش زنان ساکن شهر رشت نسبت به عمل بستن لوله های رحمی و عوارض آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1382 [cited 2021September20];12(48):52-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5128IEEE : کپی

شارمی، س.، میلانی، ف.، عودی، م.، 1382. بررسی آگاهی و نگرش زنان ساکن شهر رشت نسبت به عمل بستن لوله های رحمی و عوارض آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 12(48), pp.52-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5128. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی