برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  12 , شماره  48 ; از صفحه 20 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر درماني پردنيزولون با رژيم توام پردنيزولون - آسيكلووير در درمان فلج بل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: فلج بل شايع ترين بيماري عصب زوج هفتم است. با توجه به يافته هاي اخير مبني بر وجود ژنوم ويروس هرپس در اطراف اين عصب، ممکن است درمان ضدويروسي در آن موثر باشد. استفاده از آسيکلووير و کورتيکواستروئيد با هم در درمان تحت مطالعه است.
هدف: مقايسه اثر درماني آسيکلووير و پردنيزولون در درمان فلج بل.
مواد و روش ها: در يک کارآزمايي باليني دو کوسوره تعداد 65 بيمار مبتلا به فلج بل انتخاب و بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. 32 بيمار تحت درمان پردنيزولون قرار گرفتند. دوز آن هفته اول 60 ميلي گرم و از هفته دوم هر روز 5 ميلي گرم از دارو کم، و سپس قطع مي شد. 33 بيمار تحت درمان آسيکلووير با دوز روزانه 2000 ميلي گرم (400 ميلي گرم 5 بار در روز) به مدت 5 روز همراه با پردنيزولون با دوز ذکر شده در بالا قرار گرفتند و زمان بهبود کامل در تمام بيماران يادداشت مي شدند.
با استفاده از آزمون t-test و تست فيشر و مجذور کاي نتايج به دست آمده در دو گروه تجزيه و تحليل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS.9 آناليز شد.
نتايج: بهبود نهايي به صورت کامل در دو گروه مورد مطالعه ما تفاوت معني داري نداشت. ولي زمان طول کشيده براي بهبود در گروهي که آسيکلووير و پردنيزولون دريافت کرده بودند (9.8±23.7) به طور قابل ملاحظه اي کمتر از گروهي بود که فقط پردنيزولون دريافت کرده بودند (15.8±36.9) .(P=0.0001)
نتيجه گيري: اضافه کردن آسيکلووير به کورتيکواستروييد در درمان فلج بل در سرعت بهبود موثر است ولي بر روي بهبود نهايي اثر قابل ملاحظه اي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رودباری، س.، و رنجبر، م. (1382). مقایسه اثر درمانی پردنیزولون با رژیم توام پردنیزولون - آسیکلوویر در درمان فلج بل. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 12(48), 20-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5117Vancouver : کپی

رودباری سیدعلی، رنجبر محمدباقر. مقایسه اثر درمانی پردنیزولون با رژیم توام پردنیزولون - آسیکلوویر در درمان فلج بل. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1382 [cited 2021September27];12(48):20-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5117IEEE : کپی

رودباری، س.، رنجبر، م.، 1382. مقایسه اثر درمانی پردنیزولون با رژیم توام پردنیزولون - آسیکلوویر در درمان فلج بل. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 12(48), pp.20-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5117. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1332 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی