برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  12 , شماره  48 ; از صفحه 20 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر درماني پردنيزولون با رژيم توام پردنيزولون - آسيكلووير در درمان فلج بل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: فلج بل شايع ترين بيماري عصب زوج هفتم است. با توجه به يافته هاي اخير مبني بر وجود ژنوم ويروس هرپس در اطراف اين عصب، ممکن است درمان ضدويروسي در آن موثر باشد. استفاده از آسيکلووير و کورتيکواستروئيد با هم در درمان تحت مطالعه است.
هدف: مقايسه اثر درماني آسيکلووير و پردنيزولون در درمان فلج بل.
مواد و روش ها: در يک کارآزمايي باليني دو کوسوره تعداد 65 بيمار مبتلا به فلج بل انتخاب و بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. 32 بيمار تحت درمان پردنيزولون قرار گرفتند. دوز آن هفته اول 60 ميلي گرم و از هفته دوم هر روز 5 ميلي گرم از دارو کم، و سپس قطع مي شد. 33 بيمار تحت درمان آسيکلووير با دوز روزانه 2000 ميلي گرم (400 ميلي گرم 5 بار در روز) به مدت 5 روز همراه با پردنيزولون با دوز ذکر شده در بالا قرار گرفتند و زمان بهبود کامل در تمام بيماران يادداشت مي شدند.
با استفاده از آزمون t-test و تست فيشر و مجذور کاي نتايج به دست آمده در دو گروه تجزيه و تحليل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS.9 آناليز شد.
نتايج: بهبود نهايي به صورت کامل در دو گروه مورد مطالعه ما تفاوت معني داري نداشت. ولي زمان طول کشيده براي بهبود در گروهي که آسيکلووير و پردنيزولون دريافت کرده بودند (9.8±23.7) به طور قابل ملاحظه اي کمتر از گروهي بود که فقط پردنيزولون دريافت کرده بودند (15.8±36.9) .(P=0.0001)
نتيجه گيري: اضافه کردن آسيکلووير به کورتيکواستروييد در درمان فلج بل در سرعت بهبود موثر است ولي بر روي بهبود نهايي اثر قابل ملاحظه اي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1406
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی