برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  12 , شماره  47 ; از صفحه 56 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخصهاي تن سنجي وزن، قد، چربي زير پوست و نمايه توده بدن (BMI) در دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهري و روستايي آستانه اشرفيه سال تحصيلي 79-1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: نوجواني دوره ايست که در آن فرد به بلوغ جسمي و فکري دست پيدا مي کند و درحقيقت دوره مشخصي از تغييرات فيزيکي ، فيزيولوژيکي ، رفتاري و اجتماعي است. متاسفانه در کشور ما مطالعات اندکي در جهت شناخت رشد و تغذيه نوجوانان پسر و دختر صورت گرفته است.
هدف: اين تحقيق با هدف تعيين وضعيت تغذيه از طريق شاخصهاي تن سنجي و نمايه توده بدن در دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهري و روستايي آستانه اشرفيه در سال 79-1378 انجام شد.
مواد و روش ها: اين تخقيق مقطعي بر روي 336 دانش آموز دبيرستاني(168 شهري، 168 روستايي) 17-14 ساله در سال تحصيلي 79-1378 انجام گرفت. در اين پژوهش از زوش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. اندازه گيري وزن با دقت 0.5 کيلوگرم و قد با دقت 0.5 سانتي متر و ضخامت چربي زير پوست در ناحيه پشت بازو توسط کاليپر انجام پذيرفت. سپس نمايه توده بدن محاسبه گردند و با صدکهاي دختران نوجوان ايالت متحده در اولين بررسي جامع تغذيه و سلامت ملي (NHAES I) مقايسه گرديد. اندازه هاي وزن براي سن قد براي سن روي نمودار NCHS نقطه گذاري و ضمن مقايسه با هم با مرجع NCHS نيز مقايسه گرديد.
نتايج: بر اسلس نتايج بدست آمده ميانگين قد (سانتي متر)، وزن (کيلوگرم)، نمايه توده بدن (کيلوگرم بر متر مربع) و چربي زير پوست (ميلي متر) به ترتيب در شهر: 5.1±157.5، 10.09±54.22، 3.53±21.77 و 13.75±6.48و در روستا: 4.7±156.97، 9.03±۵۲.۶۳ و 3.25±20.99 و 5.36±12.67 بود. نمايه وزن براي سن دانش آموزان دبيرتانهاي دخترانه شهر و روستا به ترتيب 7.6 و 9 درصد موارد زير پنجمين صدک و همچنين 2 و 0.6 درصد موارد بالاي نودوپنجمين صدک NCHS قرار داشت و در مورد نمايه قر براي سن به ترتيب 13.2 و 11.9 درصد دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر و روستا زير پنجمين صدک و 0.5 و صفر درصد بالاي نود و پنجمين صدک NCHS بود.
نتجه گيري: طبق BMI و TSF به دست آمده در مطالعه حاضر دختران روستايي و شهري در وضعيت تغذيه اي خوبي به سر مي برند و بين دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهري و روستايي تفاوت معني داري يافت نشد. ولي با توجه به اينکه کوتاهي قد در بين دختران شهري و روستايي بسيار شايع بود، اجراي برنامه هاي آموزشي تغذيه به جهت افزايش سطح دانش تغذيه اي، اصلاح عادات و رفتارهاي تغذيه و ارايه الگوهاي مناسب مصرف مواد غذايي دختران نوجوان پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی