3 SID.ir | بررسي اثر دهانشويه بتادين 1% در پيشگيري از بروز حفره خشك

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر دهانشويه بتادين 1% در پيشگيري از بروز حفره خشك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با هدف ارزيابي تاثير دهان شويه بتادين 1 درصد در پيشگيري از بروز Dry socket مطالعه‌اي در پاييز و زمستان سال 1377 در بخش جراحي فك و صورت دانشكده دندانپزشكي تبريز انجام گرفت.
مواد و روشها: اين بررسي به روش single blind بوده و جامعه مورد مطالعه را 199 نفر بيمار (با 99 نفر شاهد و 100 نفر كنترل) با 277 محل دندان كشيده شده، تشكيل مي‌دادند كه از طريق نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب و پرسشنامه‌ها در دو گروه شاهد و كنترل تكميل و براي تمامي بيماران مقداري دهان شويه بتادين 1 درصد تحويل داده مي‌شد تا دهان خود را با آن شستشو نمايند. به دنبال آن  1الي 2 دندان جلوتر و يا عقب تر از دندان موردنظر با گاز آغشته به بتادين 1 درصد به مدت 2-5 دقيقه بطور مكانيكي شستشو داده مي‌ِشد.
يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه در گروه كنترل 5/32 درصد افراد علايم دراي ساكت را بروز دادند و در گروه شاهد كه شامل 99 نفر با 138 محل دندان كشيده شده بودند در 5/67 درصد علايم dry socket مشاهده شد كه اختلاف بين اين دو متغير از نظر آماري معني‌دار بود (P=0.0195) ضمنا عوامل مساعد كننده بروز dry socket مورد بررسي قرار گرفتند. از جمله اين عوامل استعمال دخانيات بود كه اختلاف معني داري بين دو گروه سيگاري و غيرسيگاري مشاهده شد (P=0.0256). همچنين مقايسه‌اي بين دو گروه شاهد و كنترل از نظر بهداشت دهان و بروز dry socket انجام گرفته كه با 95 درصد اطمينان و با (P=0.0323) اختلاف بين دو متغير فوق معني‌دار بود. وجود بيماري سيستميك و ميزان تروماي حين كشيدن نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج مطالعه بيانگر وجود رابطه معني‌دار بين دو گروه كنترل و شاهد است.
نتيجه گيري: نتيجه كلي اين که استفاده از دهانشويه بتادين 1 درصد قبل از كشيدن دندان مي‌تواند از بروز dry socket همانند ساير دهانشويه‌ها مثل كلرهگزيدين و يا سالين نرمال پيشگيري نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 383
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی