برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  4 ; از صفحه 395 تا صفحه 400 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير كلريد سديم، pH محيط و نوع اسيد بر تخريب ليستريا مونوسيتوژنز به وسيله امواج مايكروويو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف: بررسي تاثير كلريد سديم، pH محيط و نوع اسيد بر تخريب ليستريا مونوسيتوژنزتايپ 4aبه وسيله امواج مايكروويو.
طرح: مطالعه تجربي.
روش: اثر غلظتهاي مختلف كلريد سديم (0.5، 1.5 و 3.0 درصد) و pH هاي مختلف 4.5، 5.5  و 6.5 اسيد كلريدريك و همچنين pH=4.5 اسيد استيك بر تخريب ليستريامونوسيتوژنزتيپ 4a با منشا غذايي) توسط امواج مايكروويو با فركانس 2450 مگاهرتز و قدرت خروجي هزار وات و در سه تكرار بررسي شد. براي اين منظور سوسپانسيوني از باكتري با غلظت حدود CFU ml-1  1.5×107 در محيط آبگوشت مغذي كه ميزان كلريد سديم و pH آن بر اساس مقادير مورد نظر تنظيم گرديده بود تهيه و به حجمهاي 50 ميلي ليتري تقسيم گرديد. نمونه هاي مذكور در فواصل زماني فزاينده 5 ثانيه اي در معرض امواج مايكروويو قرار داده شدند و تا زمان صفر شدن تعداد باكتري آزمايش ادامه يافت.
تجزيه و تحليل آماري: سير نزولي تعداد باكتري تحت تاثير عوامل مذكور توسط آزمون آماري Repeated measures ANOVA مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: غلظتهاي 0.5 ، 1.5 و 3.0 درصد كلريد سديم محيط كشت بر سير نزولي تعداد باكتري تحت تاثير امواج مايكروويو تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05). سير نزولي تعداد باكتري تحت تاثير امواج مايكروويو در محيط كشت با pH=4.5 به طور معني داري سريعتر از محيط هاي كشت با pH هاي 5.5 و 6.5 بود (P>0.01). اسيد استيك و اسيد كلريدريك در pH=4.5  بر سير نزولي تعداد باكتري تحت تاثير امواج مايكروويو تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: نقش كلريد سديم بر تاثير ضد باكترياي امواج مايكروويو در شرايط مختلف متفاوت و متاثر از ديگر عوامل محيطي مي باشد و برآيند اثر متقابل عوامل مختلف محيطي بر يكديگر اثر باكتري كشي امواج مايكروويو را در يك محيط تعيين مي كند. تحقيق حاضر نشان داد كه كلريد سديم در غلظت مورد استفاد در مواد غذايي (0.5 تا 3 درصد) در محيطهاي مايع تاثير معني داري در اثر ضد ليستريايي امواج مايكروويو ندارد. همچنين pH معمول مواد غذايي (7-5) تاثير معني داري بر تخريب ليستريامونوسيتوژنز به وسيله امواج مايكروويو ندارد. اما در pH هاي پايينتر (4.5( اين اثر مشهود معني دار مي شود. هر چند در pH يكسان، اسيدهاي آلي نسبت به اسيدهاي معدني حساسيت ليستريامونوسيتوژنز را در برابر حرارت بيشتر مي كنند، اين نكته در مورد حرارت دهي با امواج مايكروويو (شرايط مورد تحقيق) صدق نمي كند. به طوري كه در هر دو حالت (اسيد استيك و اسيد كلريدريك) سير نزولي تعداد باكتري تحت تاثير امواج مايكروويو مشابه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکرفروش، س.، و فیروزی، ر.، و عباس زاده، م. (1382). بررسی تاثیر کلرید سدیم, pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنز به وسیله امواج مایکروویو. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(4), 395-400. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5041Vancouver : کپی

شکرفروش سیدشهرام، فیروزی رویا، عباس زاده مژگان. بررسی تاثیر کلرید سدیم, pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنز به وسیله امواج مایکروویو. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021June17];58(4):395-400. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5041IEEE : کپی

شکرفروش، س.، فیروزی، ر.، عباس زاده، م.، 1382. بررسی تاثیر کلرید سدیم, pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنز به وسیله امواج مایکروویو. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(4), pp.395-400. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5041. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 392 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی