برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  4 ; از صفحه 377 تا صفحه 381 .
 
عنوان مقاله: 

اثر برخي از كوكسيديواستات ها بر پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتي در عفونت تجربي كوكسيديايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی تهران
 
چکیده: 

هدف: مقايسه اثر داروهاي كوكسيديواستات ديكلازوريل، سالينومايسين و ناراسين بر شاخصهاي بازدهي جوجه هاي گوشتي در عفونت تجربي كوكسيديايي.
طرح: طرح بلوكهاي كاملا تصادفي.
حيوانات: سيصد قطعه جوجه گوشتي يكروزه از جنس نر سويه تجاري راس 208.
روش: جوجه هاي مورد آزمايش به طور تصادفي به 5 گروه 60 قطعه اي (هر يك شامل 3 تكرار) تقسيم شدند و در قفسهايي از نوع باتري قرار گرفتند. اين گروهها عبارت بودند از: 1- اين گروه هيچ نوع داروي كوكسيديواستات دريافت نكرد و در معرض چالش ااسيت ها قرار نگرفت ( شاهد منفي) 2- اين گروه هيچ نوع داروي كوكسيديواستات دريافت نكرد ولي به وسيله مخاطي از ااسيت ها چالش گرديد (شاهد مثبت) 3- ديكلازوريل 4- سالينومايسين 5- ناراسين. گروههاي درماني كوكسيديواستات هاي مربوطه را از ابتدا تا 3 روز به انتهاي دوره مصرف نمودند. پرندگان تمام گروهها (به جز گروه 1) در سن 28 روزگي با 100 هزار ااسيست ايمريا شامل آيمرياتنلا، آيمرياماكزيما و آيمريا آسرولينا تلقيح شدند. از روز هشتم پس از چالش و براي مدت 5 روز پياپي، ميزان دفع ااسيست ها از طريق اندازه گيري OPG تعيين گرديد. با وزن كشي جوجه ها و دان مصرفي آنها در سنين 28 (قبل از تلقيح ااسيست ها) 42،35 و 49 روزگي (انتهاي دوره) وزن متوسط، ميانگين رشد، و ضريب تبديل غذايي (FCR) همه گروهها به صورت هفتگي تعيين شد.
تجزيه وتحليل آماري: استفاده از آزمون تجزيه واريانس، آزمون توكي در صورت وجود اختلاف معني دار.
نتايج: در سن 35 روزگي (يك هفته پس از چالش) اختلاف ميزان رشد گروههاي درماني با شاهد مثبت معني دار بود (P<0.01). در همين سن FCR گروههاي درماني و شاهد منفي با يكديگر اختلاف معني داري نداشت، اما FCR اين گروهها نسبت به گروه شاهد مثبت به صورت معني داري بهتر بود. (P<0.01). در سن 42 روزگي اختلاف معني داري در عملكرد گروههاي درماني مشاهده نشد. در سن 49 روزگي FCR گروه سالينومايسين از گروه شاهد مثبت به صورت معني داري بهتر بود (P<0.05)، اما بين گروههاي درماني از اين نظر اختلاف معني داري مشاهده نشد. استفاده از دو داروي ديكلازوريل و سالينومايسين موجب كاهش بسيار معني دار ميزان دفع ااسيست در مقايسه با گروه شاهد مثبت گرديد (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه استفاده از كوكسيديواستات هاي مورد آزمايش موجب بهبود شاخصهاي بازدهي جوجه هاي گوشتي مي شود و مصرف آنها بخصوص در صورت احتمال بروز عفونتهاي كوكسيديايي قابل توصيه است. با اين حال مقايسه شاخصهاي بازدهي به دست آمده در گروههاي درماني مختلف نشان دهنده برتري نسبي گروه ديكلازوريل از نظر ميانگين وزن نهايي و سالينومايسين از نظر FCR مي باشد. مصرف اين دو دارو همچنين بصورت معني داري موجب كاهش OPG گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شجاع دوست، ب.، و مدیرصانعی، م.، و رهبری، ص. (1382). اثر برخی از کوکسیدیواستات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(4), 377-381. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5038Vancouver : کپی

شجاع دوست بهرام، مدیرصانعی مهرداد، رهبری صادق. اثر برخی از کوکسیدیواستات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021April12];58(4):377-381. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5038IEEE : کپی

شجاع دوست، ب.، مدیرصانعی، م.، رهبری، ص.، 1382. اثر برخی از کوکسیدیواستات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(4), pp.377-381. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5038>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی