برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  4 ; از صفحه 359 تا صفحه 362 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تجربي اثرات پاتولوژيك متن آمين در جوجه‌هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف: بررسي اثرات پاتولوژيك متن آمين در جوجه‌هاي گوشتي.
طرح: مطالعه تجربي.
روش كار: تعداد صد و پنجاه قطعه جوجه گوشتي يك روزه از نژاد آرين به صورت تصادفي به 6 گروه 25 قطعه اي تحت عناوين: گروه 1: گروه شاهد بدون تجويز متن آمين، گروه 2: تجويز روزانه متن آمين با دوز 1 در 1000 در آب آشاميدني به مدت 8 هفته، گروه 3: تجويز روزانه متن آمين با دوز 2 در 1000 در آب آشاميدني به مدت 8 هفته، گروه 4: تجويز هفته آخر متن آمين با دوز 1 در 1000 در آب آشاميدني گروه 5: تجويز روزانه متن آمين با دوز 4 در 1000 در آب آشاميدني به مدت 8 هفته گروه 6: تجويز هفته آخر متن آمين با دوز 2 در 1000 در آب آشاميدني تقسيم شدند. گروههاي مورد مطالعه در طي 8 هفته پرورش به جز در مصرف متن آمين در شرايط يكسان تغذيه اي و پرورش نگهداري شدند. در پايان دوره پس از كالبد گشايي و مشاهد ضايعات ظاهري از كبد و كليه جوجه هاي كشتار شده تمام گروههاي نمونه برداري انجام شد و تغييرات ميكروسكوپي آنها با استفاده از رنگ آميزي متداول هماتوكسيلين ائوزين و رنگ آميزي اختصاصي سودان مورد مطالعه قرار گرفت.
تجزيه و تحليل آماري: آزمون مربع کاي.
نتايج: ضايعات هيستوپاتولوژيك كبدي از نظر وجود پرخوني، تغيير چربي، تجمع كانون هاي لنفاوي، تجمع كانوني هتروفيل ها و ضايعات هيستوپاتولوژيك كليوي از نظر وجود پرخوني، تورم سلولي، نكروز لوله اي حاد تجمع كانوني سلولهاي لنفاوي و تجمع كانوني هتروفيل ها مورد ارزيابي قرار گرفت و با مقايسه نتايج به دست آمده از گروه هاي مختلف كنترل و درماني با آزمون مربع كا اختلاف معني داري (P<0.05) بين آنها مشاهده نگريد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه متن آمين با دزهاي درماني تا دو برابر درماني و حتي تجويز طولاني مدت 8 هفته اي بدون تاثير سو يا داراي اثرات پاتولوژيك خفيفي بر بافتهاي كبد و كليه جوجه هاي گوشتي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خداکرم تفتی، ع.، و اساسی، ک.، و شهبازی، غ. (1382). بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه‌های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(4), 359-362. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5033Vancouver : کپی

خداکرم تفتی عزیزاله، اساسی کرامت، شهبازی غلامرضا. بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه‌های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021June19];58(4):359-362. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5033IEEE : کپی

خداکرم تفتی، ع.، اساسی، ک.، شهبازی، غ.، 1382. بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه‌های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(4), pp.359-362. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5033. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی