3 SID.ir | بررسي رابطه بين تماسهاي زودرس دنداني و ضايعات فاقد پوسيدگي طوق دندان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين تماسهاي زودرس دنداني و ضايعات فاقد پوسيدگي طوق دندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، بررسي امكان وجود ارتباط بين ضايعات فاقد پوسيدگي طوق دندان و تماسهاي زودرس در حركات Centric و Eccentric مي باشد.
ضايعات فاقد پوسيدگي ناحيه طوق دندان (NCCL) به صورت Wedge type مي باشند. اولين عامل اتيولوژيك در ايجاد اين ضايعات، تنشهاي كششي و فشاري ناشي از نيروهاي جويدن و مال اكلوژن مي باشد. از بين مراجعان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دو گروه انتخاب شدند. در هر گروه 167 دندان از نظر وجود تماس زودرس در حركات مركزي و خارج مركزي مورد معاينه قرار گرفتند. گروه اول (NCCL) داراي ضايعات فاقد پوسيدگي ناحيه طوق دندان و گروه دوم (كنترل) فاقد اين گونه ضايعات بودند.
در گروه NCCL بين هفت نوع دندان از نظر ميزان شيوع ضايعات اختلاف معني داري وجود داشت. دندان پرمولر اول و بعد از آن دندان كانين، بيشترين تعداد ضايعه سرويكالي و دندان مولر دوم كمترين ضايعه را دارا بودند. در مقايسه هفت نوع دندان، نتايج مشابه فوق الذكر در مورد تعداد كل تماسهاي زودرس به دست آمد. همچنين تجزيه آماري وجود يك رابطه مثبت و بسيار معني داري را بين شيوع NCCL و تماسهاي زودرس مشخص ساخت. اختلافات معني داري بين گروه كنترل و گروه داراي ضايعات سرويكالي فاقد پوسيدگي (NCCL) از نظر تعداد تماسهاي زودرس در رابطه مركزي و سمت كارگر وجود داشت، معذالك در پيشگرايي و Balancing تفاوت بين دو گروه معني دار نبود. بين دندانهاي فك بالا و پايين از نظر شيوع ضايعات تفاوت معني داري وجود نداشت.
تماسهاي زودرس دنداني به خصوص تماسهاي زودرس در رابطه مركزي و سمت كارگر مي تواند در ايجاد و شيوع ضايعات سرويكالي موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی