4 SID.ir | مقايسه استحكام كششي سه سمان Luting زينك فسفات، گلاس آينومر و Core Max II در ايجاد گيرپست‌ هاي ريختگي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه استحكام كششي سه سمان Luting زينك فسفات، گلاس آينومر و Core Max II در ايجاد گيرپست‌ هاي ريختگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

خارج شدن پست از داخل كانال يكي از علل بزرگ شكست روش post-core است. يكي از عواملي كه درگير پست مي تواند مهم باشد، نوع سمان كاربردي است. هدف از اين مطالعه مقايسه گير پست هاي ريختگي با دو نوع سمان معمول زينگ فسفات و گلاس آينومر و ماده Core max II است. در همين ارتباط 33 دندان سانترال فك بالا با ابعاد مساوي انتخاب و به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند. تاج دندانها در دو ميلي متري بالاي CEJ قطع شد، دندانها به روش استاندارد درمان ريشه شدند. 3/2 طول ريشه جهت فضاي پست خالي شد و طول 12 ميلي متر جهت طول پست براي همه دندانها در نظر رفته شد. كانال ها با پيزو ريمر شماره دو و سپس سه گشاد شدند. الگوي آكريلي با ابعاد مشابه براي همه نمونه ها ساخته شد. در ناحيه تاجي سوراخي به قطره دو ميلي متر با يكي از سمان هاي مورد مطالعه سمان شدند. سپس نمونه ها در Gig مخصوص قرار گرفتند تا در دستگاه اينستران جهت انجام آزمون كشش مورد استفاده قرار گيرند. پس از جمع‌آوري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزيه و تحليل با آزمون آناليزز واريانس يك طرفه قرار گرفتند و جهت مقايسه دو به دو هر كدام از آزمون t-student در سطح 0.05 استفاده شد.
ميان ميانگين نيروي كششي براي سمان زينك فسفات (kg 29.19) و گلاس آينومر (29.11 kg) اختلاف معني داري مشاهده شد. (p=0.97) و ميان ميانگين نيروي كششي براي هر كدام از سمان هاي زينك فسفات و گلاس آينومر با Core max II كيلوگرم11.56 اختلاف معني دار بود. (p=0.000)

گيرپست هايي كه با دو سمان گلاس آينومر و زينك فسفات سمان شدند بيشتر از گير همان پست ها با Core max II بود.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی