1 SID.ir | بررسي تاثير آموزش مهارتهاي حرفه اي بر ميزان رفتار سازشي و حرمت خود دانش آموزان كم توان ذهني
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش مهارتهاي حرفه اي بر ميزان رفتار سازشي و حرمت خود دانش آموزان كم توان ذهني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور مقايسه تأثير آموزش مهارتهاي حرفه اي بر ميزان رفتار سازشي و حرمت خود نوجوانان عقب مانده ذهني شهر مشهد انجام گرفته است. فرض اساسي اين پژوهش آن است كه آموزش مهارتهاي حرفه اي سبب تعديل رفتار سازشي و افزايش حرمت خود، در افراد كم توان ذهني مي شود. خصيصه هاي مورد پژوهش عبارت از رفتار سازشي و حرمت خود است. نمونه مورد پژوهش 30 نفر بودند كه به روش تصادفي از بين حرفه آموزان كم توان ذهني انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق حاضر عارت بودند از: الف) مقياس رفتار سازشي انجمن امريكايي عقب ماندگي ذهني، براي تعيين ميزان رفتار سازشي و انطباقي در افراد كم توان ذهني و ب) سياهه حرمت خود كوپر - اسميت، براي ارزيابي ميزان حرمت خود كه هر دو توسط مشاور مركز و والدين و خود آزمودنيها پاسخ داده شدند. در اين پژوهش از طرح شبه تجربي پيش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمايشي براي آزمون فرضيه ها استفاده مي گردد. نتايج به دست آمده نشان داد كه: 1. آموزش مهارتهاي حرفه اي، رفتار سازشي نوجوانان كم توان ذهني آموزش پذير را بهبود مي بخشد(0.01>p) .آموزش مهارتهاي حرفه‌اي، حرمت خود نوجوانان كم توان ذهني آموزش پذير را افزايش مي دهد (0.01>p).ميزان تأثير آموزش مهارتهاي حرفه اي مختلف بر رفتار سازشي و حرمت خود كم توانان ذهني، يكسان است. نتايج بدست آمده پژوهش حاضر، تأثير آموزش مهارتهاي حرفه اي را در جهت كاهش رفتارهاي سازش نايافته و افزايش رفتارهاي سازشي مثبت و نيز حرمت خود افراد داراي كم تواني ذهني، نشان مي دهد. نتايج تحقيق در ارتباط با يافته هاي قبلي و نظريه هاي مربوط به بحث گذاشته شده است.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 280
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی