3 SID.ir | اثر بخشي روش درماني آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي و حساسيت زدايي منظم در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي روش درماني آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي و حساسيت زدايي منظم در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين پژوهش، اثر بخشي دو روش آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي حسايسيت زدايي منظم در درمان اضطراب امتحان دانش آموزان دوم دبيرستان شهر اهواز مورد بررسي قرار گرفت. نمونه اين پژوهش شامل 180 نفر از دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود كه بعد از مصاحبه باليني به طور تصادفي به گروههاي آزمايشي و كنترل گمارده شدند. در اين پژوهش شش گروه وجود داشت (هر گروه 30 نفر): دو گروه آموزش ايمن سازي در مقاابل تنيدگي (پسر و دختر)، دو گروه حساسيت زداديي منظم (پسر و دختر) و دو گروه كنترل (پسر و دختر). دو روش درماني آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي و حساسيت زداديي منظم به عنوان روش هاي مداخله بكار برده شد. سياهه اضطراب امتحان و مصاحبه روانشناختي به عنوان ابزارهاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج تحليل واريانس با اندازه هاي مكرر بر روي تفاضل نمره هاي پيش آزمون - پس آزمون و پيش آزمون - پيگيري نشان داد كه بين گروههاي آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي، حساسيت زدايي و گواه در اضطراب امتحان تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج آزمون چند مقايسه اي توكي نيز نشان داد كه اضطراب امتحان در گروه هاي آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي و حساسيت زدايي منظم در مقايسه با گروه كنترل به طور معني داري كاهش يافت. نتايج حاصل از بررسي مقايسه اي روشهاي درماني نشان داد كه روش درماني آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي در كاهش مؤلفه نگراني اضطراب امتحان در مقايسه با روش حساسيت زدايي منظم، مؤثرتر و كارآمدتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 514
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی