3 SID.ir | بررسي مقايسه اي دانشجويان از لحاظ مسند مهار گذاري، باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي دانشجويان از لحاظ مسند مهار گذاري، باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور مقايسه دانشجويان دانشگاه امام حسين (ع) از لحاظ مسند مهارگذاري، باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده انجام گرديده است. نمونه مورد بررسي شامل 383 نفر از دانشجويان دانشكده هاي سه گانه دانشگاه مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. ابزار پژوهش شامل آزمون مستد مهارگذاري راتر، پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري و پرسشنامه جمعيت شناختي بود. بطور همزمان توسط گروه نمونه تكميل گرديد. نتايج بررسي نشان مي دهد دانشجوياني كه داراي مسند مهارگذاري بيروني هستند در مقايسه با دروني ها داراي باورهاي انگيزشي كمتري هستند و در كل از راهبردهاي يادگيري كمتري استفاده مي كنند، همچنين تفاوت دانشجويان گروههاي تحصلي مختلف (فني مهندسي، علوم انساني و علوم پايه) در باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده معنادار است، به نحوي كه دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي نسبت به ساير دانشجويان داراي باورهاي انگيزشي قوي تري هستند و از راهبردهاي فني مهندسي نسبت به ساير دانشجويان داراي باورهاي انگيزشي قوي تري هستند و از راهبردهاي يادگيري بيشتري استفاده مي كنند و نيز بين ميزان استفاده دانشجويان از باورهاي انگيزشي و راهبردي يادگيري خود نظم داده شده و موفقيت تحصيلي آنان ارتباط مستقيم وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 206
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی