برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 36 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ليزيك در مبتلايان به دوربيني با يا بدون آستيگماتيسم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پيشينه و هدف: با توجه به روند رو به افزايش ليزيك هيپروپيك و وجود گزارشات گوناگون از موفقيت ها و محدوديت ها و عوارض آن و نياز چشم پزشكان به اطلاعات بيشتر راجع به اين امر، اين تحقيق به منظور تعيين نتايج عمل و عوارض ليزيك هيپروپي در مبتلايان به عيوب انكساري مراجعه كننده به كلينيك تخصصي آبان اصفهان در سال هاي 80-79 انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش نيمه تجربي Quasi experimental بر روي بيماران واجد شرايطي كه به وسيله يك جراح (م ـ ق) تحت عمل ليزيك قرار گرفتند و حداقل يك سال پيگيري داشته اند انجام شده است. خصوصيات فردي، ميزان رفراكشن، معاينات و اقدامات قبل و بعد از عمل و كليه داده هاي سنجش شده در فرم هاي جمع آوري اطلاعات ثبت گرديده به طوري كه تنها بيماراني كه دچار دوربيني ساده يا توام با آستيگماتيسم بدون هيچ گونه بيماري چشمي و يا سيستميك بودند مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به ميزان عيب انكساري قبل از عمل، بيماران به سه گروه تقسيم شده و تاثير عمل بر اصلاح هيپروپي و آستيگماتيسم و ديد اصلاح نشده و اصلاح شده و عوارض عمل تعيين گرديد.
يافته ها: طي مدت مورد بررسي تعداد 51 چشم از 26 بيمار واجد شرايط بودند که 5/61% مرد و 5/38% زن و ميانگين سني آنها 35.96±9.74 سال بود.
ميانگين رفراكشن سابژكتيو قبل از عمل +4.46±1.17 ديوپتر بود كه بعد از عمل به ميزان +0.99±0.64 ديوپتر رسيد (P<0.001).
ميانگين آستيگماتيسم 1.07±(1.14) ديوپتر قبل از عمل به 0.74±(0.58) ديوپتر بعد از عمل كاهش يافت (P<0.024). ديد اصلاح شده 20/20 قبل از عمل 4/25% و بعد از عمل 4/27% بود و ديد اصلاح شده 20/40 و يا بيشتر قبل و بعد از عمل يكسال و به ميزان 2/88% و ديد اصلاح نشده 20/20 و 20/40 يا بيشتر به ترتيب در 7/15% و 3/82% در بعد از عمل حاصل شد. پس از عمل شكايات بيماران به ترتيب 1/73% تاري ديد، 2/69% پخش نور، 6/34% احساس زبري و خشكي در چشم و 3/19% احساس خستگي بود و در 8/56% چشم ها رسوب آهن در قرنيه مشاهده شد و در 8/9% موارد كراتيت سطحي نقطه اي مشاهده شد.
نتيجه گيري: براساس اين مطالعه، عمل ليزيك روشي موثر و كم خطر در اصلاح موارد خفيف و متوسط دوربيني ساده و توام با آستيگماتيسم ميباشد ولي ممكن است باعث بروز شكاياتي نيز در بيماران شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی