برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش شاخص هاي توسعه پايدار در جهت شکل گيري توسعه پايدار محله اي در شهر مهاباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 
ناکامي ها در دستيابي به اهداف توسعه پايدار در توسعه هاي شهري در دهه هاي اخير موجب تغيير رويکرد برنامه ريزان به سطح محلي گرديده است و اطلاع از وضعيت پايداري محلات گونه هاي بافت شهري مي تواند نقشي مؤثر در برنامه ريزي ها و جهت گيري هاي توسعه پايداري داشته باشد لذا اين پژوهش به شيوه توصيفي-تحليلي با هدف تحليل وضعيت شاخص هاي توسعه پايدار و پايداري محلات واقع در بافت هاي گوناگون شهر مهاباد از حيث چهار نوع بافت قديمي، مياني، بافت جديد و اسکان غيررسمي بر مبناي 5 شاخص اصلي (کالبدي، اجتماعي-فرهنگي، اقتصادي، خدماتي و زيست محيطي) و 44 شاخص فرعي مستخرج، صورت گرفته که شاخص هاي اصلي به عنوان متغير اصلي و پايداري محلات به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده و آزمون پيرسون و تحليل واريانس داده هاي بي مقياس در محيط Spss و Excel نشان مي دهد که بين سه شاخص اقتصادي، کالبدي و خدماتي، با شاخص تلفيقي همبستگي و رابطه معني دار وجود داشته و همچنين تحليل مسير در نرم افزارAmos حاکي از ارتباط و تأثير مستقيم و غيرمستقيم سه متغير اصلي (شاخص هاي خدماتي، اقتصادي، کالبدي) بر روي متغير وابسته پايداري محلات بوده است سپس بر اساس مدل موريس محلات موردمطالعه رتبه بندي شده و نتايج مشخص مي سازد رتبه محلات شکل گرفته در بافت مياني و قديمي به دليل نزديکي به مرکز شهر و برخورداري بهتر، مطلوب تر و رتبه محلات جديد و اسکان غيررسمي که در دهه هاي اخير توسعه يافته اند در رتبه هاي پايين تري از لحاظ مقايسه قرارگرفته اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی