برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 27 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بقاياي آفت كشهاي آلي كلره در بافت چربي شكمي حاصل از اتوپسي اجساد ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان تهران (روش گاز كروماتوگرافي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه: دي كلروفيل تري كلرواتان (DDT) در اواخر دهه 1930 به عنوان آفت كش معرفي گرديد. بعد از آن ساير آفت كشهاي آلي كلره معرفي شدند. بقاياي اين تركيبات در آب، هوا، غذا و همچنين بدن حيوانات و انسان يافت شده كه اثرات بهداشتي و زيست محيطي مختلفي به آن نسبت داده مي شود. با توجه به اثرات سو متعدد و درازمدت اين سموم و نيز خاصيت تجمع پذيري آنها در بافت چربي، بقاياي آفت كشها آلي كلردار در بافت چربي اجساد ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان تهران در تابستان و پاييز 1380 اندازه گيري شد.
روشها: نمونه هاي تصادفي از بافت چربي (ناحيه شكم) اجساد جمع آوري گرديد و براي اندازه گيري ميزان 8 تركيب مهم كلردار آلي شامل ليندان، دي الدرين، آلفا ـ اندوسولفان، بتااندوسولفان،-OP د.د.ت، -PPد.د.ت،-PP د.د.د در بافتهاي چربي مذكور از دستگاه كروماتوگرافي گازي استفاده گرديد. جداسازي توسط روش استخراج مايع در مايع با استفاده از حلالهاي آلي و قيف دكانتور صورت گرفت. روش غربالگري توسط كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) و تاييد روش تعيين مقدار با روش دستگاهي كروماتوگرافي گازي (GC) صورت پذيرفت.
يافته ها: از آناليز 64 نمونه كه 32 نمونه مرد و32 نمونه زن بودند يافته هاي زير به دست آمد: از بين 64 نمونه چربي، 26 نمونه حاوي ليندان، 59 نمونه چربي حاوي دي الدرين، 10 نمونه حاوي آلفا. اندوسولفان، 10 نمونه چربي حاوي بتا آندوسولفان، 4 نمونه چربي حاوي OP - د.د.ت، 3 نمونه چربي حاوي-PP د.د.ت، 7 نمونه چربي حاوي -PP د.د.اي و 2 نمونه چربي حاوي PP -د.د.د بودند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، تمام نمونه ها حاوي حداقل يك يا چند سم از سموم مورد بررسي بود و از نظر رابطه سن و ميزان تجمع سموم در بافت چربي ميزان تجمع سم دي الدرين در گروه سني 60 سال به طور معني داري بالاتر از گروههاي سني پايين تر بود ولي از نظر رابطه جنسيت با ميزان تجمع سموم مورد نظر در بافت چربي تفاوت معني داري بين دو جنس مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانش پرور، ح.، و افشار، م.، و شاه طاهری، س.، و حاجی قاسم، ش.، و محسن نیا، ف.، و مظلوم شایان، م. (1382). بررسی بقایای آفت کشهای آلی کلره در بافت چربی شکمی حاصل از اتوپسی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران (روش گاز کروماتوگرافی). مجله علمی پزشکی قانونی, 9(29), 27-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4714Vancouver : کپی

دانش پرور حمیدرضا، افشار مهشید، شاه طاهری سیدجمال الدین، حاجی قاسم شهناز، محسن نیا فرشید، مظلوم شایان مهدی. بررسی بقایای آفت کشهای آلی کلره در بافت چربی شکمی حاصل از اتوپسی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران (روش گاز کروماتوگرافی). مجله علمی پزشکی قانونی. 1382 [cited 2021June22];9(29):27-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4714IEEE : کپی

دانش پرور، ح.، افشار، م.، شاه طاهری، س.، حاجی قاسم، ش.، محسن نیا، ف.، مظلوم شایان، م.، 1382. بررسی بقایای آفت کشهای آلی کلره در بافت چربی شکمی حاصل از اتوپسی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران (روش گاز کروماتوگرافی). مجله علمی پزشکی قانونی, [online] 9(29), pp.27-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4714. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی