مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير تجويز خوراکي نانو ذرات اکسيد روي (ZnO-NPs) بر برخي فراسنجه هاي ايمني ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)، بهبهان، ایران
 
چکیده: 
افزايش استفاده از نانو ذرات اکسيد روي (ZnO-NPs) در زمينه هاي مختلف سبب شده تا نگراني ها درباره خطرات احتمالي زيست محيطي مرتبط با ورود اين نانو ذرات به اکوسيستم هاي آبي افزايش يابد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي تأثير تجويز خوراکي ZnO-NPs بر فراسنجه هاي ايمني خوني ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) است. در اين مطالعه، ماهيان به مدت 21 روز با دوز هاي 0/0، 5، 10 و 15 ميلي-گرم ZnO-NPs به ازاي هر کيلوگرم غذا تغذيه شدند. در پايان دوره آزمايش، فراسنجه هاي ايمني نظير فعاليت ليزوزيم، ايمنوگلبولين تام، کمپلمان تام (ACH50) و کمپلمان C3 و C4 اندازه گيري شد. تغذيه ماهيان با جيره داراي 15 ميلي گرم ZnO-NPs سبب افزايش معني دار فعاليت آنزيم ليزوزيم گرديد (05/0 < P). درحالي که، تغيير معني داري در فعاليت ايمنوگلبولين تام و ACH50 مشاهده نشد. فعاليت کمپلمان C3 و C4 در پلاسماي ماهيان تحت تيمار 10 و 15 ميلي گرم ZnO-NPs به طور معني داري بيشتر از گروه کنترل است (05/0 < P). اگرچه تجويز خوراکي ZnO-NPs تأثيري در افزايش سطح ايمنوگلبولين تام و ACH50 نداشت، اما افزايش فعاليت آنزيم ليزوزيم و فراسنجه هاي نظير کمپلمان C3 و C4 در ماهيان تحت تيمار 15 ميلي گرم در کيلوگرم ZnO-NPs مي تواند نشان دهنده يک پاسخ فيزيولوژيکي به افزايش سطح روي در خون و همچنين افزايش عملکرد سيستم ايمني غيراختصاصي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  بازدید یکساله 30
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی