مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي قابليت تجمع زيستي سرب در حلزون آب شيرين (Lymnaea truncatula) در معرض غلظت هاي تحت کشنده آفت کش هاي پريميکارب و بي تورين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان
 
چکیده: 
پريميکاب، آفت کش کارباماته، بي تورين، آفت کش زيستي و فلز سرب به عنوان متداول ترين آلاينده هاي محيطي طبقه بندي مي شوند که ممکن است اثرات مختلفي بر يکديگر و بر ارگانيسم هاي آبزي داشته باشند. لذا اين مطالعه با هدف ارزيابي اثرات سينرژيک و آنتاگونيستي آفت کش هاي پريميکارب و بي-تورين بر تجمع زيستي سرب در حلزون آب شيرين (Lymnaea truncatula) است. حلزون ها در قالب يک طرح کاملاً تصادفي در معرض غلظت هاي مختلف تحت کشنده پريميکارب (0/0، 5/0 و 1 ميلي گرم در ليتر) و بي تورين (0/0، 5/0 و 1 ميلي ليتر در ليتر) به تنهايي و توأم با سرب (0/0، 1/0 و 2/0 ميلي-گرم در ليتر) به مدت 8 روز قرار گرفتند. با افزايش غلظت پريميکارب از 5/0 به 1 ميلي گرم در ليتر تجمع سرب در بافت حلزون ها افزايش يافت اما با افزايش غلظت بي تورين از 5/0 به 1 ميلي ليتر در ليتر تجمع سرب در بافت حلزون ها نسبت به حلزون هاي قرارگرفته در معرض سرب به تنهايي افزايش معني-داري را نشان نداند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که اثرات سينرژيک پريميکارب بر تجمع زيستي سرب در بافت حلزون، به شدت غلظت اين آفت کش در آب بستگي دارد اما آفت کش زيستي بي تورين در غلظت بالاي سرب اثر سينرژيک بر تجمع زيستي سرب دارد. همچنين نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که حلزون (Lymnaea truncatula) مي تواند به عنوان شاخص زيستي مفيدي براي ارزيابي و پايش محيط زيست به خصوص اکوسيستم هاي آبي آلوده به فلزات سنگين و آفت کش ها مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  بازدید یکساله 33
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی