مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات غلظت هاي مختلف پساب خروجي تصفيه خانه ي فاضلاب شهري بر شاخص هاي خون شناسي، کورتيزول و بافت شناسي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشکده منابع طبيعي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
 
چکیده: 
اين مطالعه با هدف بررسي اثرات مزمن تحت استرسي غلظت هاي مختلف پساب خروجي از تصفيه خانه ي فاضلاب شهري به مدت دو ماه بر هورمون استرسي کورتيزول، شاخص هاي خون شناسي و بافت هاي کبد و آب شش ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) انجام گرفت. براي انجام اين تحقيق، تعداد 120 قطعه ماهي کپور معمولي با وزن متوسط 5± 120 گرم در 5 تيمار و سه تکرار در غلظت هاي 0% (شاهد)، 25%، 50%، 75% و 100% فاضلاب خروجي از تصفيه خانه در مخازن 60 ليتري قرار گرفتند. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت فاضلاب در تيمارها، ميزان هورمون کورتيزول به طور معني داري در بدن ماهيان افزايش مي يابد. نتايج شاخص هاي خون شناسي شامل گلبول سفيد (WBC)، گلبول قرمز (RBC)، هماتوکريت (HCT)، هموگلوبين (Hb) و متوسط حجم گلبولي (MCV) با افزايش درصد غلظت فاضلاب به طور معني داري افزايش نشان دادند، اما در ساير شاخص هاي خوني اختلاف معني داري مشاهده نشد. همچنين نتايج بافت شناسي نشان داد که با افزايش غلظت فاضلاب، تغييرات و آسيب هاي بافتي نظير هايپرتروفي و تورم ابري در هر دو بافت کبد و آب شش مشاهده گرديد. به طورکلي بر اساس نتايج تلفات ماهي، غلظت هورمون استرسي کورتيزول، شاخص هاي خون شناسي و نتايج بافت شناسي در تيمارهاي 75% و 100% فاضلاب، براي مباحث مديريتي پرورش ماهي کپور معمولي با استفاده از فاضلاب شهري و سلامت زيستي اين ماهي، تيمار 50% فاضلاب (50% فاضلاب و 50% آب معمولي) براي پرورش پيشنهاد مي گردد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  بازدید یکساله 24
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی