برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  28 , شماره  1 ; از صفحه 85 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير جيره غذايي بر غلظت برخي متابوليتها، آنزيم ها و الکتروليتهاي خون جوجه شترمرغها در دو سن متفاوت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی
 
چکیده: 
مطالعات محدودي درباره تغذيه شترمرغ و نقش آن در وضعيت سوخت و ساز بدن وجود دارد. هدف اين مطالعه بررسي اثر سه نسبت متفاوت کنسانتره به علوفه خشک يونجه روي غلظت برخي از متابوليتهاي پروتئين و انرژي، الکتروليتها و فعاليت برخي آنزيمهاي خون جوجه شترمرغهاي اهلي آفريقايي در دو سن 8 و 10 ماهگي بود. سه تيمار آزمايشي عبارت بودند از: 700 گرم کنسانتره بعلاوه 300 گرم يونجه (تيمار 1)، 650 گرم کنسانتره بعلاوه 350 گرم يونجه (تيمار 2) و يا600 گرم کنسانتره بهمراه 400 گرم يونجه (تيمار 3) به ازاي هر گيلوگرم جيره. در مجموع 18 جوجه شترمرغ با ميانگين وزني 15/3 ± 63 کيلوگرم در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفت (6 پرنده براي هر تيمار). تيمار اول نسبت به تيمار سوم به طور معني داري ميزان گلوکز خون بالاتري و اسيد اوريک پايينتر داشتند (05/0> P). همچنين تيمار سوم کمترين فعاليت آنزيم آسپارتات ترانس آميناز و کاهش غلظت کلسترول و LDL-C را در مقابل تيمار اول نشان داد (05/0> P). با افزايش سن جوجه ها غلظت گلوکز خون کاهش ولي غلظت اوره افزايش يافت (05/0> P). تاثير معني داري از تيمارهاي آزمايش و سن جوجه ها روي ميزان پروتئين تام، آلبومين، گلوبولين، کلسيم، فسفر، آلکالين فسفاتاز، آلانين آمينوترانسفراز، گاما گلوتاميل ترانسفراز، تري گايسريد، HDL-C و VLDL-C مشاهده نشد (05/0P>). از نتايج اين آزمايش مي توان نتيجه گرفت که استفاده از جيره هاي حاوي الياف بالاتر و انرژي پايينتر در جيره شترمرغها جهت بهبود پروفايل متابوليکي بويژه ترکيب ليپيد پلاسماي خون موثرتر از جيره هاي حاوي الياف کمتر و انرژي بالاتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی