مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير سيلاب هاي بهاري بر شاخص هاي تنوع زيستي بزرگ بي مهرگان کف زي در رودخانه چالوس استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات دانشکده علوم دامي و شيلات، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
چکیده: 
اين مطالعه با هدف بررسي شاخص هاي تنوع زيستي بزرگ بي مهرگان کف زي در رودخانه چالوس استان مازندران و تأثير سيلاب هاي بهاري بر اين شاخص ها طي بهار و تابستان 1394 صورت گرفت. پارامترهاي محيطي شامل دبي روزانه در سال آبي 94-93، دما، اکسيژن محلول، نيترات، فسفات، pH، TDS و EC در 9 ايستگاه در سرشاخه ها و کانال اصلي رودخانه اندازه گيري شد. بزرگ بي مهرگان کف زي به وسيله سوربر سمپلر در هر ايستگاه جمع آوري، شناسايي و شمارش گرديدند. نتايج حاکي از آن بود که مقادير شاخص هاي زيستي EPT، EPT/Chironomidae، ASPT، HFBI، تنوع شانن-وينر و سيمپسون تفاوت معني داري بين دو فصل نشان دادند (p<0. 05). از بين پارامترهاي محيطي در هر دو فصل ميزان دبي بيشترين همبستگي معني دار و منفي را با شاخص هاي زيستي داشت (p<0. 01). ضمن اينکه مقادير نيترات و فسفات با شاخص هاي زيستي بيشترين همبستگي مثبت و معني داري را نشان دادند. بر اساس نتايج آناليز افزونگي، پارامترهاي محيطي دما، اکسيژن، نيترات و pH در فصل بهار و پارامتر دبي در فصل تابستان به عنوان مهم ترين متغيرهاي اثرگذار بوده اند. طبق نتايج به دست آمده از اين تحقيق، سيلاب هاي بهاري به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، با تأثير بر ساير پارامترهاي محيطي مثل اکسيژن محلول و pH، بر شاخص هاي زيستي بزرگ بي مهرگان کف زي در رودخانه چالوس مؤثر بوده اند. به طورکلي، تغييرات پي درپي دما، بارندگي و شرايط هيدرولوژي رودخانه ها روي موجودات زنده رودخانه تأثير داشته، اما ممکن است نسبت به سيلاب ها بسيار جزئي باشند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی