5 SID.ir | بررسي نقش گيرنده سروتونرژيک 5HT4 ناحيه CA3 هيپوکمپ شکمي بر حافظه هيجاني موش هاي صحرايي در مدل ماز بعلاوه شکل مرتفع

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش گيرنده سروتونرژيک 5HT4 ناحيه CA3 هيپوکمپ شکمي بر حافظه هيجاني موش هاي صحرايي در مدل ماز بعلاوه شکل مرتفع

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پايه، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: شواهد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد گيرنده هاي سروتونرژيک هيپوکمپ نقش بسيار مهمي در شکل گيري حافظه هيجاني دارند، لذا لازم است نقش تمامي گيرنده هاي سروتونرژيک هيپوکمپ در شکل گيري حافظه هيجاني به صورت مجزا و با استفاده از مدل هاي رفتاري مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. هدف: هدف از انجام اين مطالعه بررسي نقش گيرنده سروتونرژيک 5HT4 ناحيه CA3 هيپوکمپ شکمي بر حافظه هيجاني موش هاي صحرايي بود. روش کار: 102 سر موش صحرايي به صورت تصادفي به 16 گروه 7 تايي تقسيم شدند. به کمک دستگاه استريوتاکسي دو کانول راهنما در نواحي هيپوکمپ شکمي چپ و راست قرار داده شد. در زمان آزمون رفتاري و پس از تزريق سالين، آگونيست و/يا آنتاگونيست گيرنده 5HT4 از دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع براي سنجش حافظه هيجاني استفاده شد. نتايج: تزريق پيش از آزمون آگونيست گيرنده 5HT4 (RS67333 1. 2µ g/rat) و آنتاگونيست گيرنده 5HT4 (RS23597-190 1. 2µ g/rat) در ناحيه CA3 هيپوکمپ شکمي، هر دو باعث افزايش %OAT و %OAE شدند، در حاليکه تنها RS23597-190 باعث کاهش معني دار CAE شد که نشان دهنده اختلال در شکل گيري حافظه است. همچنين تزريق دوز مشابه از هر دو دارو( µ g/rat 1. 2) پيش از آزمون مجدد، باعث افزايش %OAT و %OAE شد که نشان دهنده ممانعت از به يادآوري حافظه شکل گرفته در روز نخست است. نتيجه گيري نهايي: يافته ها نشان داد که در زمان مواجهه با شرايط استرس زا و بروز هيجانات، گيرنده سروتونرژيک 5HT4 ناحيه CA3 هيپوکمپ نقش مهمي در روند شکل گيري و به يادآوري حافظه دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 16
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی