برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  73 , شماره  3 ; از صفحه 309 تا صفحه 318 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير افزودن پودر تخم گشنيز و ريشه زنجبيل به جيره بر عملکرد رشد، ويژگي هاي لاشه، جمعيت اشريشياکلي ايلئوم روده و برخي پارامترهاي بيوشيمي سرم جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: گياهان دارويي در پرورش طيور براي بهبود کيفيت لاشه و ايمني و کاهش مصرف آنتي بيوتيک ها مورد استفاده مي باشند. هدف: هدف اين تحقيق بررسي اثر افزودن پودر تخم گشنيز و ريشه زنجبيل به جيره بر عملکرد رشد، خصوصيات لاشه، جمعيت اشريشياکلي روده و برخي پارامترهاي بيوشيمي سرم جوجه هاي گوشتي بود. روش کار: تعداد 160 قطعه جوجه گوشتي سويه کاب 500 در 4 گروه تيماري با 4 تکرار تقسيم و به مدت 42 روز پرورش يافتند. تيمارهاي آزمايشي در قالب طرح کاملاً تصادفي شامل: 1-جيره پايه (شاهد)، 2-جيره پايه + 5/1% پودر تخم گشنيز، 3-جيره پايه + 75/0% پودر ريشه زنجبيل و 4-جيره پايه + 1% پودر تخم گشنيز به همراه 5/0% پودر ريشه زنجبيل بود. در پايان دوره، از هر تکرار يک پرنده جهت خونگيري و تجزيه لاشه کشتار شد. نتايج: نتايج نشان داد که اثر تيمارهاي آزمايشي بر ضريب تبديل غذايي جوجه ها در سن 28-1 روزگي معني دار بود (05/0>p). پايين ترين ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي گشنيز+زنجبيل مشاهده شد. تجزيه لاشه جوجه ها نشان داد که اثر تيمارهاي آزمايشي بر وزن چربي حفره شکمي، بورس و سنگدان معني دار بود (05/0>p). بالاترين درصد وزن سنگدان در تيمار گشنيز+زنجبيل و پايين ترين درصد وزن چربي حفره شکمي و بورس در تيمار زنجبيل مشاهده شد. اثر تيمارهاي آزمايشي بر غلظت کلسترول و HDL سرم جوجه ها معني دار بود (05/0>p). تيمار زنجبيل داراي پايين ترين غلظت کلسترول و تيمار گشنيز+زنجبيل داراي بالاترين HDL بود. اثر تيمارهاي آزمايشي بر جمعيت اشريشياکلي روده معني دار بود (05/0>p)، تيمار گشنيز +زنجبيل کمترين تعداد اشريشياکلي را در ايلئوم داشت. نتيجه گيري نهايي: نتايج نشان داد که سطح 75/0 % پودر زنجبيل در جيره جوجه هاي گوشتي اثرات مثبتي بر کاهش چربي حفره شکمي، وزن بورس، ميزان کلسترول و همچنين کاهش جمعيت اشريشياکلي روده داشت. مخلوط زنجبيل+گشنيز در جيره با کاهش ضريب تبديل غذايي و جمعيت اشريشياکلي روده باعث بهبود عملکرد رشد جوجه هاي گوشتي شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 25 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی