مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تبيين فرايند کشش جبراني در گويش لکي دلفان در چارچوب نظريه بهينگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی
 
چکیده: 
مقالة حاضر به توصيف و تحليل فرايند کشش جبراني با استفاده از چهارچوب بهينگي مي پردازد. روش پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي و چهارچوب نظري، رويکرد بهينگي است. داده ها، شامل ضبط 14 ساعت مصاحبه از 14 گويشور (زن و مرد) 35 تا 75 ساله، به روش جمع آوري ميداني است و براساس الفباي آوانگار بين المللي، آوانويسي شده اند. در گويش لکي، با حذف همخوان هاي چاکنايي /h,? / در واژه هاي دو هجايي در ساخت هاي هجايي cvc. cv(c) رخ مي دهد و منجر به کشش جبراني واکه در هجاي اوّل مي شود و نيز در اثر حذف همخوان مشدّد در اين گويش، فرايند کشش جبراني رخ مي-دهد که حاصل تعامل دو فرايند همگوني و کشش جبراني با هم است؛ همچنين حذف همخوان چاکنايي /? , h/ در ساخت cvcc در واژه هاي تک هجايي اين گويش، نيز موجب وقوع فرايند کشش جبراني پيوسته مي شوند. کشش جبراني ناپيوسته با حذف همخوان هاي چاکنايي /h,? / در واژه هاي تک هجايي و دو هجايي نيز رخ مي دهد. همخوان هاي چاکنايي مذکور در جايگاه عضو دوّم خوشة همخواني واقع شده اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کشش جبراني در گويش لکي دلفان فقط در واژه هاي بسيط رخ مي دهد و اين فرايند در واژگان مرکّب و يا در باهم آيي واژگان اتّفاق نمي افتد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی