برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  6 , شماره  20 ; از صفحه 39 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش پايداري نظام هاي بهره برداري موجود در بخش کشاورزي استان اصفهان (خرد دهقاني، تعاوني توليد روستايي و شرکت سهامي زراعي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
پايين بودن بهره وري در بخش کشاورزي، به کارگيري بي روية نهاده هاي توليدي به منظور افزايش عملکرد در دهه هاي اخير در نتيجه تخريب محيط زيست از يک سو و ضرورت استمرار توليد در راستاي امنيّت غذايي از سوي ديگر اهمّيّت توجّه به پايداري نظام بهره برداري را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف سنجش پايداري نظام بهره برداري موجود در بخش کشاورزي استان اصفهان، شامل خرد دهقاني، تعاوني توليد روستايي و شرکت سهامي زراعي صورت گرفت. جامعة آماري شامل 17362 بهره بردار عضو تعاوني توليد روستايي و 635 بهره بردار عضو شرکت سهامي زراعي و 85405 واحد بهره برداري خرد دهقاني است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و با استفاده از روش انتساب متناسب حجم نمونه از هر شرکت و هر واحد خرد دهقاني در هر روستا، محاسبه گرديد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که از نظر شاخص ترکيبي استانداردشده نظام بهره برداري سهامي زراعي و تعاوني توليد روستايي نيمه پايدار و خرد دهقاني ناپايدار است. از لحاظ بُعد اقتصادي شرکت سهامي زراعي نسبت به دو نظام ديگر پايدارتر و از بعد اجتماعي ناپايدارتر، از بعد اجتماعي تعاوني توليد روستايي نسبت به دو نظام ديگر پايدارتر و از نظر زيست محيطي نسبت به شرکت سهامي زراعي ناپايدارتر است. نظام بهره برداري خرد دهقاني از نظر اين سه بعد به ويژه اقتصادي از دو نظام بهره برداري ديگر ناپايدارتر است لذا تقويت بنية اقتصادي بهره برداران اين نظام بهره برداري با توجّه به اينکه درصد عمده اي از بهره برداران اين بخش را تشکيل مي دهد جهت افزايش سطح پايداري مي تواند مورد توجّه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نکویی نایینی، س.، و قنبری، ی.، و برقی، ح. (1395). سنجش پایداری نظام های بهره برداری موجود در بخش کشاورزی استان اصفهان (خرد دهقانی, تعاونی تولید روستایی و شرکت سهامی زراعی). جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی), 6(20 ), 39-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471060Vancouver : کپی

نکویی نایینی سیدعلی، قنبری یوسف، برقی حمید. سنجش پایداری نظام های بهره برداری موجود در بخش کشاورزی استان اصفهان (خرد دهقانی, تعاونی تولید روستایی و شرکت سهامی زراعی). جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی). 1395 [cited 2022January18];6(20 ):39-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471060IEEE : کپی

نکویی نایینی، س.، قنبری، ی.، برقی، ح.، 1395. سنجش پایداری نظام های بهره برداری موجود در بخش کشاورزی استان اصفهان (خرد دهقانی, تعاونی تولید روستایی و شرکت سهامی زراعی). جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی), [online] 6(20 ), pp.39-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471060. 

 
بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی