برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  6 , شماره  20 ; از صفحه 19 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي حرکات دامنه اي محدودة مخزن سدّ ستارخان اهر با استفاده از مدل هاي پيش بيني کنندة لجستيک و شبکة عصبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
ناپايداري هاي دامنه اي، مخاطرات مهمّي براي فعّاليّت هاي انساني هستند، اين مخاطرات، در شيب هاي طبيعي و يا شيب هايي که به دست انسان تغيير يافته اند، اتّفاق مي افتد. پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل مؤثّر در ايجاد پديدة ناپايداري دامنه اي با استفاده از مدل هاي آماري رگرسيون لجستيک و شبکة عصبي مصنوعي در حوضة سدّ ستارخان اهر انجام گرديده است. هدف از اين پژوهش، تعيين مناطق داراي پتانسيل وقوع ناپايداري و نهايتاً تهيّة نقشة پهنه بندي خطر با استفاده از مدل هاي آماري براي منطقة مورد مطالعه است. بدين منظور، ابتدا مهم ترين عوامل مؤثّر در زمين لغزش مانند شيب، جهت شيب، ارتفاع از سطح دريا، بارندگي، فاصله از جادّه، گسل و شبکة زهکشي، کاربري اراضي و سنگ شناسي بررسي و خصوصيات هر يک از آنها شناسايي و با روش فازي، استانداردسازي گرديدند. مبناي استانداردسازي روش هيستوگرام با استفاده از قطع طبقات هر لايه با زمين لغزش هاي رخ داده بوده که پراکنش زمين لغزش ها از طريق انجام عمليات ميداني و با استفاده از تصاوير ماهواره اي تهيّه و رقومي گرديده و به عنوان نقاط آموزش دهندة مدل ها نيز مورد استفاده قرار گرفت. نتايج مدل ها نشان داد درصد پهنه هايي با خطر بسيار بالا در مدل شبکة عصبي و رگرسيون لجستيک به ترتيب 24/7% و 56/5% است که عمدتاً محدوده هاي نزديک به سدّ ستارخان را شامل مي گردد. از لحاظ ليتولوژي، اين مناطق در محدوده هايي با ميزان مقاومت پايين قرار گرفته اند که روش آماري لجستيک نيز نشان دهندة تأثير بسيار زياد فاصله از گسل و ليتولوژي بر وقوع پديدة لغزش در منطقة مورد مطالعه است. همچنين مقدار شاخص ROC براي مدل هاي شبکة عصبي و رگرسيون لجستيک به ترتيب 85/0 و 81/0 به دست آمد؛ مي توان گفت روش شبکة عصبي، مدلي کارآمدتر جهت پهنه بندي وقوع زمين لغزش است؛ بنابراين، هرگونه برنامه ريزي و ساخت و ساز مي بايست ﻣ ﺘ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ ﺑ ﺎ ﺷ ﺮ اﻳ ﻂ ژﺋ ﻮ ﻣ ﻮ رﻓ ﻮ لوژي و زمين شناسي منطقه باشد تا متحمّل حداقل خسارات جاني و مالي نگردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
بازدید یکساله 29 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی