مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي بازي درماني کودک-محور بر مهارت هاي هيجاني و اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال اُتيستيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد بندرعباس، بندرعباس، ايران
 
چکیده: 
هدف: اتيسم (Autism) نوعي اختلال رشدي است که در سه سال اول زندگي کودک ظاهر مي شود و بر رشد عادي مغز و تعاملات اجتماعي اثر ميگذارد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير بازي درماني گروهي کودک محور بر بهبود مهارت هاي هيجاني و اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال اُتيسم انجام شد. روش ها: جامعه آماري پژوهش کودکان 6 تا 8 سال داراي اختلال اُتيسم و نمونه شامل 10 نفر در دو گروه آزمايش (5 نفر) و کنترل (5 نفر) بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهشي، طرح نيمه آزمايشي پيش آزمون-پس آزمون و ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت مديريت هيجانZimerman و پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي Elliot و Gersham بود. پس از اجراي پيش آزمون براي، مداخله آزمايشي (بازي درماني کودک محور) براي گروه آزمايش اجرا و پس آزمون اجرا شد. نتايج: نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري نشان داد که بازي درماني گروهي کودک محور باعث افزايش معني دار (001/0>P-Value) مهارت هاي هيجاني و اجتماعي در مرحله پس-آزمون گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل شده است. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بازي درماني کودک محور باعث بهبود مهارت هاي هيجاني کودکان اُتيستيک مي شود و براي آموزش مهارت هاي هيجاني و اجتماعي به کودکان اُتيستيک مفيد است. بنابراين پيشنهاد مي شود متوليان امر نظام سلامت به اين مهم توجه نمايند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی