مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ترکيب و تنوع زيستي فيتوپلانکتون هاي خليج گرگان-محدوده استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات آبزيان آبهاي داخلي گرگان، گلستان
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف بررسي ترکيب و تنوع زيستي فيتوپلانکتون هاي خليج گرگان با نمونه برداري ماهانه از 11 ايستگاه انتخابي در فروردين تا اسفند ماه 1389 انجام گرفت. پس از شناسايي، فراواني و بايومس پلانکتوني محاسبه شد. در ميان 35 جنس فيتوپلانکتون، باسيلاريوفيتا (17 جنس) غالب ترين گروه و اوگلنوفيتا کمترين تعداد جنس را داشت. فراواني و زي توده پلانکتون ها تغييرات زماني و مکاني نشان دادند. پس از باسيلاريوفيتا، سيانوفيتا بيشترين فراواني را در بهار، تابستان و پاييز و پيروفيتا در زمستان غالب ترين گروه بودند. فراوان ترين جنس در بهار Nitzschia و Gyrosigma، در تابستان Gyrosigma، Euglena و Anabaenopsis، در پاييز Anabaenopsis و Prorcentrum و در زمستان Cheatoceros و Cyclotella بودند. بيشترين فراواني و زي توده به ترتيب در ايستگاه 8 (نزديکي کانال خوزيني) و کمترين آن در ايستگاه هاي 1و 3 (بخش مرکزي خليج) محاسبه شد. متوسط شاخص مارگالف، سيمپسون و شانون به ترتيب 27/0± 3/0، 25/0± 37/0 و 75/0± 22/1 محاسبه شد که نشان دهنده تنوع پايين در خليج گرگان مي باشد. بيشترين ميزان شاخص مارگالف (99/0) و شانون (77/2) و کمترين ميزان شاخص سيمپسون (07/0) در اسفند ماه محاسبه شد. آناليز RDA نشان داد پارامترهاي دماي آب، عمق آب، شفافيت، فسفات، نيترات، pH، قليائيت کل و اکسيژن محلول همبستگي قوي و معني داري با فراواني جنس هاي مختلف پلانکتوني دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 26
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی