مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

الگوي رشد شناخت اجتماعي کودکان پيش دبستاني فارسي زبان و فارسي-ترکي زبان با توجّه به توالي تکليف هاي نظريه ي ذهن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زبان شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي
 
چکیده: 
شواهد محکمي در حمايت از وجود ارتباط بين رشد زبان در کودکان و رشد نظريه ي ذهن وجود دارد. ولمان و ليو (2004) مقياسي از پيشرفت رشدي درک حالت هاي ذهني در کودکان پيش دبستاني ارائه داده اند. در اين مقياس گذاري، توالي اي از هفت تکليف ارائه شده که به نظر مي رسد با ترتيبي قابل پيش بيني، در فرايند رشد کودکان پديدار مي شوند. مجموعه ي اين تکليف ها بر ساخت هاي مفهومي مختلفي تمرکز دارند که در اين فرايند شناختي به دنبال هم ظاهر مي شوند. در پژوهش حاضر، هفت تکليف نظريه ي ذهن روي سي کودک فارسي زبان و سي کودک فارسي – ترکي زبان اجرا شد تا ترتيبي از اين هفت تکليف براساس سطح دشواري آن ها براي هريک از دو گروه زباني ارائه شود و از سوي ديگر، ترتيب هاي مشخّص شده با يکديگر و همچنين با ترتيب پيشنهادي ولمان و ليو (2004) از تکليف هاي نظريه ي ذهن مقايسه شوند. الگوهاي ارائه شده از رشد شناخت اجتماعي براي آزمودني هاي پژوهش حاضر بيان گر آن است که کودکان فارسي زبان و فارسي – ترکي زبان، مراحل رشد شناخت اجتماعي مشابهي را با تفاوتي اندک نشان مي دهند. با توجّه به نتايج به دست آمده، تفاوتي ميان عملکرد کودکان تک زبانه و دوزبانه در انجام تکليف هاي نظريه ي ذهن معنادار نيست؛ به عبارتي، نمي توان عملکرد يک گروه زباني در انجام تکليف هاي نظريه ي ذهن را بر گروه ديگر برتر دانست.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی